<< back to language list

Editing language: Swedish
Download for offline edit: Swedish.txt

Click on red text to edit it inline. It will be automatically inserted into main database.

000 Inget fel
or
Saving...
001 Systemet kunde inte hitta den specifierade filen.
or
Saving...
002 Systemet kunde inte hitta den specificerade sökvägen
or
Saving...
003 Systemet kunde inte hitta den specificerade filen eller sökvägen
or
Saving...
004 Fel inmatning
or
Saving...
005 Kan inte skapa en fil/mapp när den filen/mappen redan existerar.
or
Saving...
006 Systemet kan inte skriva till den angivna enheten.
or
Saving...
007 Ogilltigt Enhetesvärde.
or
Saving...
008 Denna åtgård avslutades på grund av att perioden är avslutad.
or
Saving...
009 Systemnivån förhindrades, Nekades socket åtgärd.
or
Saving...
010 Generisk Error/Fel för skadat format, Skadat Format.
or
Saving...
011 Ett försök att erhålla tillträde till en Socket på förbjudet sätt p.g.a. begränsningar i tillståndet.
or
Saving...
012 Systemet upptäckte skadad länkadress i ett försök att använda ett hänvisningsargument i anslutning.
or
Saving...
013 Generic-fel för ogiltigt format, inträde, osv
or
Saving...
014 Ett felaktigt argument har bifogats.
or
Saving...
015 Bifogad IP adress är inte giltig eller Host Specifik IP existerar inte.
or
Saving...
016 Ogiltig Socket eller inte ansluten fjärrenhet.
or
Saving...
017 Den angivna adressen används redan.
or
Saving...
018 Den specifika adressen är inte tillgänglig.
or
Saving...
019 Anslutning till aktuellt nätverk är inte möjligt.
or
Saving...
020 Åtkomst till aktuellt nätverk är inte möjligt för tillfället.
or
Saving...
021 Det anslutna nätverkets anslutning har återställts.
or
Saving...
022 Nuvarande anslutning har avbrutits av nätverket eller annat program.
or
Saving...
023 Nuvarande Socket anslutning har återställts.
or
Saving...
024 Nuvarande Socket har inte blivit ansluten.
or
Saving...
025 Anslutnngen har stängts ner.
or
Saving...
026 Nuvarande anslutning har avbrott/Timeout.
or
Saving...
027 Den begärda anslutningen har nekats anslutning av Fjärr-Värden/Remote-Host.
or
Saving...
028 Det specificerade värddnamnet är för långt.
or
Saving...
029 Fjärranslutningen/Fjärr-Hosten är för tillfälligt inte tillgänglig.
or
Saving...
030 Fjärr-Värden är tillfälligt okontaktbar.
or
Saving...
031 Fjärrsystemet är inte redo.
or
Saving...
032 Aktuell socket version har inte support/stöd av programmet.
or
Saving...
033 Socket API är inte initsierad/laddad.
or
Saving...
034 Socket har avslutats.
or
Saving...
035 Kunde inte hitta värden.
or
Saving...
036 Det finns inte tillräckligt med minne för att slutföra operationen.
or
Saving...
037 Okänd söktyp.
or
Saving...
038 Okänt argument för Sökmetoden.
or
Saving...
039 Redan startad.
or
Saving...
040 Kanalen redan startad.
or
Saving...
041 Kan inte ändra Kanal-Setup medan Kanalen är aktiv/started.
or
Saving...
042 För mycket data på socket. Försök senare.
or
Saving...
043 Anslutning inte genomförd/åtkommen.
or
Saving...
044 Okänd datatyp.
or
Saving...
045 Misslyckades skapa en Socket tråd/anslutning.
or
Saving...
046 Okänd Kanaltyp.
or
Saving...
047 Ett okänt argument har levererats i den lokala enhetsadressen.
or
Saving...
048 Kanalen kan inte skapas på den ena lokala sidan.
or
Saving...
049 Kanalen kan inte startas på den ena lokala sidan.
or
Saving...
050 Kanal har nekats av Fjärrsidan/Fjärrenheten.
or
Saving...
051 Otillåten/Utgången version av Fjärrprotokollet.
or
Saving...
052 wodVPN är inte startad än. Använd Start först.
or
Saving...
053 Kanalen var stängd.
or
Saving...
054 MTU- storlek för stor.
or
Saving...
055 MTU- storlek för liten.
or
Saving...
056 Ogiltig socks- begäran.
or
Saving...
057 Fel lösenord. Lösenordet matchar inte det andra lösenordet.
or
Saving...
058 Ditt lokala ID är inte infogat. Det behövs för att kunna använda Sökningsmetoden.
or
Saving...
059 Fjärrid krävs för sökning.
or
Saving...
060 Kan inte binda socket till specifik ID-adress.
or
Saving...
061 Utför redan filöverföring.
or
Saving...
062 Filen kunde inte hittas.
or
Saving...
063 Misslyckades att skriva till fil.
or
Saving...
064 Kunde inte öppna nätverksadapter.
or
Saving...
065 Bara en adapter kan användas i taget.
or
Saving...
066 Licensnyckel saknas. Du kan inte använda denna komponent i en utvecklingsmiljö.
or
Saving...
067 Okänt fel.
or
Saving...
068 Kan inte ansluta. Koppla ner först.
or
Saving...
069 Kan inte köra kommandot, ingen uppkoppling tillgänglig.
or
Saving...
070 Komponent upptagen.
or
Saving...
071 Kan ej ändra vid denna tidpunkt. Koppla bort först.
or
Saving...
072 Värdnamn är inte korrekt angivet.
or
Saving...
073 Login-värde ej satt.
or
Saving...
074 Lösenord är inte korrekt angivet.
or
Saving...
075 Ogiltigt XML-paket.
or
Saving...
076 Fel: Ogiltig XML-sekvens.
or
Saving...
077 Ogiltig inloggning: %s.
or
Saving...
078 Fel: Kontakten existerar redan.
or
Saving...
079 Fel: SSL-anslutning kunde ej förhandlas.
or
Saving...
080 Misslyckades med att registrera ny användare: %s.
or
Saving...
081 Okänd notifiering.
or
Saving...
082 Filen kunde inte hittas.
or
Saving...
083 Du måste specificera typ av bild (PNG/JPG/BMP/GIF).
or
Saving...
084 Kunde inte importera bild.
or
Saving...
085 En annan blockmetod håller på att utföras.
or
Saving...
086 Ogiltig protokolldata mottagen.
or
Saving...
087 Det finns ingenting att skicka. Filstorleken är 0.
or
Saving...
088 Kontakten kunde inte hittas.
or
Saving...
089 Filöverföring misslyckades.
or
Saving...
090 Kunde inte skriva till filen.
or
Saving...
091 Mottagna filen har en felaktig checksum.
or
Saving...
092 Överföring avbruten.
or
Saving...
093 Överföringen har misslyckats
or
Saving...
094 Ogiltigt protokoll valt.
or
Saving...
095 Ogiltigt tillstånd. Komponenten är redan upptagen.
or
Saving...
096 Namnet är inte unikt, kan ej låsas. Var god använd ett annat UppdateringsNamn.
or
Saving...
097 Metoden avbröts.
or
Saving...
098 Misslyckades med att starta uppdateringshanteraren.
or
Saving...
099 Signaturen på mottaget dokument är ogiltig.
or
Saving...
100 Datum är inte inställt.
or
Saving...
101 Kan ej registrera COM-server.
or
Saving...
102 Felkod 404: Sidan kan inte hittas returnerades från servern.
or
Saving...
103 Felaktig filstorlek efter nedladdning.
or
Saving...
104 Felaktig MD5 checksum efter nedladdning.
or
Saving...
105 Varning
or
Saving...
106 Offline
or
Saving...
107 Online
or
Saving...
108 Borta
or
Saving...
109 Tillgänglig för chat
or
Saving...
110 Stör ej
or
Saving...
111 Frånvarande
or
Saving...
112 Osynlig
or
Saving...
113 Ber om att få prenumerera
or
Saving...
114 Kontakten prenumererar ej!
or
Saving...
115 Bortkopplad från värddatorn
or
Saving...
116 Ansluter till värddator
or
Saving...
117 Registrerar ny användare
or
Saving...
118 Initialiserar säker anslutning
or
Saving...
119 Skickar verifieringsdata
or
Saving...
120 Ansluten till värddator
or
Saving...
121 Tar emot data från värddator
or
Saving...
122 Skickar data till värddator
or
Saving...
123 Kör kommandot på server
or
Saving...
124 Kopplar ner från värddator
or
Saving...
125 Begär autentisering
or
Saving...
126 Konfigurerar Wippien nätverksadapter...
or
Saving...
127 Adapter \"%s\" med adressen %s skapar en konlikt med Wippiens %s. Det är möjligt att Wippien inte kan skicka eller ta emot nätverkspaket. Avinstallera eller stäng av den här adaptern.
or
Saving...
128 Nätverksadapter inaktiverad!
or
Saving...
129 Nätverksadapter startad
or
Saving...
130 Wippien nätverksadapter är inte tillgänglig. Fortsätt med endast IM?
or
Saving...
131 Wippien måste iordningställa adaptern för IP adressen genom att använda "external tool" - vilket kräver administrativa privilegium. Var snäll och kör Wippien minst en gång som administratör för att få tillgång till detta.
or
Saving...
132 Administrationsprivilegier krävs!
or
Saving...
133 Disconnected
or
Saving...
134 Connected
or
Saving...
135 Kunde inte leverera meddelande.
or
Saving...
136 Misslyckades med att ändra lösenord
or
Saving...
137 Frånkopplad på grund av inaktivitet
or
Saving...
138 %s (%d)\r\nMTU: %d\r\nTotalt in: %s\r\nTotalt ut: %s
or
Saving...
139 <&lt; VPN-tunnel är ännu ej etablerad >
or
Saving...
140 Återansluter om %d sekunder.
or
Saving...
141 sekunder
or
Saving...
142 Inget nätverk
or
Saving...
143 Avsluta Wippien
or
Saving...
144 &Avsluta
or
Saving...
145 Visa inställningar
or
Saving...
146 &Inställningar
or
Saving...
147 Visa information
or
Saving...
148 &Om
or
Saving...
149 Ställ in din status (Borta, osynlig...)
or
Saving...
150 Lägg till kontakter
or
Saving...
151 Stäng av ljud
or
Saving...
152 Öppna chatrum
or
Saving...
153 Authorisera dina vänner
or
Saving...
154 Idle
or
Saving...
155 Vill du verkligen avsluta Wippien?
or
Saving...
156 Är du säker?
or
Saving...
157 Ditt lösenord är nu ändrat.
or
Saving...
158 Lösenord ändrat
or
Saving...
159 Ändra lösenord
or
Saving...
160 Vänligen mata in nytt lösenord
or
Saving...
161 Identitet
or
Saving...
162 ID-kort
or
Saving...
163 Hemadress
or
Saving...
164 Arbetsadress
or
Saving...
165 Är du säker på att du vill rensa historiken?
or
Saving...
166 Rensa historiken?
or
Saving...
167 Skicka
or
Saving...
168 Skicka fil
or
Saving...
169 Detaljer
or
Saving...
170 Kontaktinformation
or
Saving...
171 Rensa
or
Saving...
172 Rensa historik
or
Saving...
173 Tysta
or
Saving...
174 Fet
or
Saving...
175 Kursiv
or
Saving...
176 Understruken
or
Saving...
177 Infoga hyperlänk
or
Saving...
178 Minska textstorlek
or
Saving...
179 Återställ textstorlek
or
Saving...
180 Öka textstorlek
or
Saving...
181 Välj förgrundsfärg
or
Saving...
182 Välj bakgrundsfärg
or
Saving...
183 Emoticons
or
Saving...
184 Nya emoticoner kommer laddas ner och installeras. Fortsätta?
or
Saving...
185 Nya emoticoner
or
Saving...
186 Du kan nu klicka igen på emoticon-knappen för att se nyinstallerade emoticoner
or
Saving...
187 Färdigt!
or
Saving...
188 Kontakt
or
Saving...
189 Ansluter
or
Saving...
190 Requesting
or
Saving...
191 Laddar ner
or
Saving...
192 Konfigurationsfil
or
Saving...
193 Generell
or
Saving...
194 Borta på grund av inaktivitet.
or
Saving...
195 Borta läääänge
or
Saving...
196 tillåt
or
Saving...
197 neka
or
Saving...
198 inte specifierad
or
Saving...
199 &Slutför
or
Saving...
200 &Nästa
or
Saving...
201 Identitet
or
Saving...
202 Välj din inloggningsinformation
or
Saving...
203 Detta visas på din väns lista.
or
Saving...
204 JID måste innehålla servernamn, formaterad som user@server.com
or
Saving...
205 Ogiltig inloggningsinformation
or
Saving...
206 Du måste ange ditt JID.
or
Saving...
207 Du måste fylla i ditt lösenord.
or
Saving...
208 Jabber-fel
or
Saving...
209 Ikon
or
Saving...
210 Vänligen välj din ikon
or
Saving...
211 Detta visas vanligen för dina kontakter.
or
Saving...
212 Nätverk
or
Saving...
213 Vänligen fyll i din IP-adress och nätmask.
or
Saving...
214 Detta anger nätverksområde att användas av wippien.
or
Saving...
215 Network
or
Saving...
216 Medlare
or
Saving...
217 Var god välj medlare
or
Saving...
218 Detta bestämmer vem som medlar P2P anslutningarna.
or
Saving...
219 Senaste kontroll
or
Saving...
220 Port
or
Saving...
221 Värdnamn
or
Saving...
222 Permanent
or
Saving...
223 Tillfällig
or
Saving...
224 Ange alla dina konton här
or
Saving...
225 Du kan lägga till valfritt konto som stöds av din Jabber-server (exempelvis ICQ, MSN, etc..)
or
Saving...
226 Är du säker på att du vill radera konto '%s'?
or
Saving...
227 Radera registrerat konto?
or
Saving...
228 Accounts
or
Saving...
229 Visa endast gateways
or
Saving...
230 Visa alla tjänster
or
Saving...
231 Kontakter
or
Saving...
232 Lägg till/Ta bort
or
Saving...
233 Hitta nya kontakter.
or
Saving...
234 Du kan lägga till nya Jabber, ICQ, MSN... kontakter
or
Saving...
235 Alla filer (*.*)\0*\0TXT filer (*.txt)\0*.txt\0\0
or
Saving...
236 Alla bildfiler (*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif)\0*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png\0Windows bitmappar (*.bmp)\0*.bmp\0Jpeg-filer (*.jpg,*.jpeg)\0*.jpeg;*.jpg\0GIF-filer (*.gif)\0*.gif\0PNG-filer (*.png)\0*.png\0Alla filer (*.*)\0*\0\0
or
Saving...
237 System
or
Saving...
238 Loggning
or
Saving...
239 Konfigurera loggfiler och felsökningsinformation.
or
Saving...
240 Specificera sökvägar nedan
or
Saving...
241 Messages
or
Saving...
242 Chattfönster-inställningar.
or
Saving...
243 För alla öppna chattfönster.
or
Saving...
244 Generell information
or
Saving...
245 Generell information om
or
Saving...
246 Personlig information
or
Saving...
247 Hemmadetaljer för
or
Saving...
248 Arbetsinformation
or
Saving...
249 Arbetsdetaljer för
or
Saving...
250 alla övriga
or
Saving...
251 adress given av medlaren
or
Saving...
252 Appearance
or
Saving...
253 Skins
or
Saving...
254 Välj skal från nedanståede lista.
or
Saving...
255 Vad ska Wippien ha på sig?
or
Saving...
256 .. inget ..
or
Saving...
257 Auto-frånvarande
or
Saving...
258 Auto-frånvarandeinställningar
or
Saving...
259 Bestämmer hur Wippien uppträder vid systeminaktivitet.
or
Saving...
260 System
or
Saving...
261 Grundläggande systemmeddelanden
or
Saving...
262 Bestäm Wippien programbetende.
or
Saving...
263 Röstchatt
or
Saving...
264 Ställ in dina röstchattenheter.
or
Saving...
265 Välj från listan nedan
or
Saving...
266 <Systemstandard>
or
Saving...
267 Allmänna inställningar kontakt
or
Saving...
268 Uppdateringar
or
Saving...
269 Uppdatera definitioner.
or
Saving...
270 Bestäm när och hur Wippien skall uppdatera sig själv.
or
Saving...
271 MTU
or
Saving...
272 Fastställ maximal MTU
or
Saving...
273 Om någon peer inte svara på stora paket...
or
Saving...
274 Sounds
or
Saving...
275 Bestämmer vilka ljud som skall spelas vid händelser.
or
Saving...
276 Välj mellan de interna ljuden eller sök efter WAV-filer på din dator
or
Saving...
277 Kontakt loggade in!
or
Saving...
278 Kontakt loggade ut!
or
Saving...
279 Meddelande in
or
Saving...
280 Meddelande ut
or
Saving...
281 Error
or
Saving...
282 WAV fileR (*.wav)\0*.wav\0AllA FileR (*.*)\0*\0\0
or
Saving...
283 Hide
or
Saving...
284 Göm kontakter.
or
Saving...
285 Du kan hindra vissa kontakter från att synas.
or
Saving...
286 Appearance
or
Saving...
287 Visningsinställningar
or
Saving...
288 Ändra GUI-utseende
or
Saving...
289 Sort
or
Saving...
290 Sorterar kontakter.
or
Saving...
291 Välj ett sorteringsalternativ
or
Saving...
292 ChatRoom
or
Saving...
293 Sök efter eller skapa chat rum. (Fortfarande i beta!!)
or
Saving...
294 Specifiera eller leta efter ett rum att delta i, eller skapa ett nytt.
or
Saving...
295 - Alla gateways -
or
Saving...
296 Tjänstens gateway
or
Saving...
297 Rums Namn
or
Saving...
298 Brandvägg
or
Saving...
299 Sätt upp brandväggsregler
or
Saving...
300 Du kan ställa in vilka portar som kan vara åtkomliga av dina kontakter.
or
Saving...
301 * All ICMP-trafik (Ping)
or
Saving...
302 Blockera följande portar
or
Saving...
303 Tillåt följande portar
or
Saving...
304 Uppdatering
or
Saving...
305 Ny version tillgänglig! Ladda hem?
or
Saving...
306 Klicka här för att se förändringsloggen
or
Saving...
307 Din version är fullt uppdaterat!
or
Saving...
308 Problem vid uppkoppling
or
Saving...
309 Nedladdning lyckades! Installera nu?
or
Saving...
310 Uppdateringsfel!
or
Saving...
311 Tidigare nedladdad uppdatering hittad. Uppdatera nu?
or
Saving...
312 Ny version
or
Saving...
313 Status ändrad:
or
Saving...
314 dag
or
Saving...
315 dagar
or
Saving...
316 timme
or
Saving...
317 timmar
or
Saving...
318 minut
or
Saving...
319 minuter
or
Saving...
320 Sågs senast: aldrig
or
Saving...
321 är för närvarande nedkopplad
or
Saving...
322 är nu nedkopplad
or
Saving...
323 är nu ansluten
or
Saving...
324 är blockerad
or
Saving...
325 är nedkopplad
or
Saving...
326 Häv blockering
or
Saving...
327 Blockera
or
Saving...
328 Är du säker på att du vill ta bort gruppen %s
or
Saving...
329 Ta bort grupp?
or
Saving...
330 Är du säker på att du vill ta bort kontakten %s
or
Saving...
331 Ta bort kontakt?
or
Saving...
332 Fel på adapter
or
Saving...
333 Byt namn på grupp
or
Saving...
334 Mata in nytt gruppnamn
or
Saving...
335 Flera skal kan laddas hem på Wippiens hemsida
or
Saving...
336 Klicka på skalet för att ladda hem och installera det
or
Saving...
337 Jag behöver ett nytt Jabber-konto
or
Saving...
338 Jag har redan ett Jabber-konto
or
Saving...
339 &Kontrollera konto
or
Saving...
340 &Sök
or
Saving...
341 Här ska du skriva in ditt jabber ID (JID). Wippien använder Jabbers nätverk för att visa närvaro - så att dina kontakter ser att du är online, för att kunna se andra kontakter etc.
or
Saving...
342 Har du inte JID så registrera en. Du kan göra det på vilken jabber server du vill. Det finns många offentliga servrar tillgängliga. Du kan hitta en lista med förnärvarande fungerande servrar genom att klicka på denna knappen.
or
Saving...
343 JID
or
Saving...
344 Lösenord
or
Saving...
345 Värddator
or
Saving...
346 Port
or
Saving...
347 Vänligen klicka på "Kontrollera konto" för att fortsätta.
or
Saving...
348 Använd SSL på port 443 (för Gmail/GTalk)
or
Saving...
349 O&K
or
Saving...
350 &Cancel
or
Saving...
351 Ange lösenordsfrasen
or
Saving...
352 Lägg till &Ny
or
Saving...
353 Visa meddelande om nätverksadaptern är otillgänglig.
or
Saving...
354 Koppla bort nätverksadaptern när jag avslutar Wippien
or
Saving...
355 UDP-port för inkommande och utgående paket (0 för automatisk konfiguration)
or
Saving...
356 Din IP-adress på Wippien-nätverket
or
Saving...
357 Ignorera - IP-adressen sätts manuellt utanför programmet.
or
Saving...
358 IP-adress hämtad från databas
or
Saving...
359 Använd följande statiska IP-adress:
or
Saving...
360 IP-adress
or
Saving...
361 Nätmask
or
Saving...
362 Status
or
Saving...
363 URL
or
Saving...
364 Beskrivning
or
Saving...
365 Lägg till ett nytt konto
or
Saving...
366 Ta bort ett konto
or
Saving...
367 Registrera!
or
Saving...
368 Dina IM-konton
or
Saving...
369 Användarnamn
or
Saving...
370 Skapa nytt konto
or
Saving...
371 Skapar...
or
Saving...
372 &Ja
or
Saving...
373 &Nej
or
Saving...
374 &Detaljer
or
Saving...
375 &Applicera på alla
or
Saving...
376 &Blockera användare
or
Saving...
377 Tillåter du
or
Saving...
378 att lägga till dig på sin kontaktlista?
or
Saving...
379 flera begäran väntar...
or
Saving...
380 Lägg till grupp
or
Saving...
381 Ta bort grupp
or
Saving...
382 Lägg till kontakt
or
Saving...
383 Lägg till kontakt i grupp
or
Saving...
384 Kontakt-JID
or
Saving...
385 Kontakttyp
or
Saving...
386 Visningsnamn
or
Saving...
387 Döp om kontakt
or
Saving...
388 Mata in nytt namn på kontakt
or
Saving...
389 Inställningar
or
Saving...
390 < &Bakåt
or
Saving...
391 Logga Jabberkommunikation
or
Saving...
392 Logga all kommunikation
or
Saving...
393 Logga råa funktionsanrop (Logg kan bli stor snabbt!)
or
Saving...
394 Tag bort raw logg för varje
or
Saving...
395 megabytes
or
Saving...
396 Logga VPN-kommunikation vid P2P-initiering med klient
or
Saving...
397 Följande medlare kan användas:
or
Saving...
398 Tillåt nya medlare att läggas till
or
Saving...
399 Diverse inställningar för chattfönstret
or
Saving...
400 Tidsstämpla meddelanden
or
Saving...
401 Visa meddelandehistorik
or
Saving...
402 Smeknamn
or
Saving...
403 Förnamn
or
Saving...
404 Efternamn
or
Saving...
405 E-post
or
Saving...
406 Notering
or
Saving...
407 Adress
or
Saving...
408 Adress forts.
or
Saving...
409 Stad
or
Saving...
410 Län
or
Saving...
411 Postkod
or
Saving...
412 Land
or
Saving...
413 Födelsedag
or
Saving...
414 Rösttelefon.
or
Saving...
415 Fax
or
Saving...
416 Titel
or
Saving...
417 Företagsnamn
or
Saving...
418 Avdelning
or
Saving...
419 Tillåtna interfaces för direkt förbindelse
or
Saving...
420 Tillåt alla
or
Saving...
421 Klick på första kolumnen för att ändra värde
or
Saving...
422 Om du väljer "ospecificerat" så visas samma i övriga inställningar.
or
Saving...
423 Följande skal hittade
or
Saving...
424 Apply
or
Saving...
425 För att lägga till fler utseende så kan du även kopiera dem till mappen "skin". Lägg till en 100x100 PNG fil för förhandsvisning.
or
Saving...
426 &Flera skal...
or
Saving...
427 Sätt till 'tillbaka' vid aktivitet
or
Saving...
428 Vänta
or
Saving...
429 minuter innan frånvaroläget aktiveras (0 för att inaktivera)
or
Saving...
430 minuter innan det utökade frånvaruläget aktiveras (0 för att inaktivera)
or
Saving...
431 minuter innan nedkoppling (0 för att inaktivera)
or
Saving...
432 Automatiskt frånvarumeddelande
or
Saving...
433 Utökat frånvarumeddelande
or
Saving...
434 Visa Wippien i aktivitetsfältet
or
Saving...
435 Omarrangera skrivbordet när Wippiens fönster är fäst vid kanten
or
Saving...
436 Fäst vid skrivbordskanten
or
Saving...
437 Göm automatiskt om Wippien är inaktivt efter
or
Saving...
438 Alltid överst
or
Saving...
439 Bekräfta vid avslut av programet
or
Saving...
440 Koppla från när datorn är försatt i viloläge/vänteläge, Anslut när den fortsätter
or
Saving...
441 Lösenordsskydda
or
Saving...
442 Enbart inställningar
or
Saving...
443 Allting
or
Saving...
444 Inställnings mappen (ändring av följande värde kräver att wippien startas om)
or
Saving...
445 Kontaktlistans varaktighet
or
Saving...
446 Ta bort alla lokala kontaker vid uppstart
or
Saving...
447 Ta bort alla lokala kontaker vid anslutning
or
Saving...
448 Kontakternas auktorisering
or
Saving...
449 Tillåt aldrig
or
Saving...
450 Fråga mig
or
Saving...
451 Tillåt alltid
or
Saving...
452 Inrätta automatiskt VPN på nätverks traffiken
or
Saving...
453 Automatiskt etablera VPN vid uppstart.
or
Saving...
454 Progress
or
Saving...
455 Aktivera ljud chat
or
Saving...
456 Uppspelningsenhet
or
Saving...
457 Inspelningsenhet
or
Saving...
458 Sök efter uppdateringar när Wippien startar
or
Saving...
459 Kolla efter uppdateringar vid anslutning
or
Saving...
460 Kontrollera uppdateringar varje
or
Saving...
461 Uppdatera och starta om programet
or
Saving...
462 Visa systemmeddelanden mottagna vid uppdatering
or
Saving...
463 &Kontrollera nu
or
Saving...
464 MTU inställningen definerar största UDP paketet som man bli sänt till användarna. Om din nätverksanslutning har lägre MTU värde än wippien så är det möjligt att användarna aldrig mottager större paket.
or
Saving...
465 Använd fixat MTU-värde
or
Saving...
466 Auto-dekektera optimal MTU
or
Saving...
467 (börjar gälla när användarna återansluter)
or
Saving...
468 Ljud (lämnas tomt för standardljud)
or
Saving...
469 Spela
or
Saving...
470 Programhändelser
or
Saving...
471 Göm ny kontakt
or
Saving...
472 Ångra "göm kontakt"
or
Saving...
473 Gömda kontakter
or
Saving...
474 Alla kontakter som visas här kommer *ALDRIG* att visas i Wippien. Dom existerar inte för dig något mera. På det här sättet kan du ignorera folk fullständigt.
or
Saving...
475 Göm kontakt
or
Saving...
476 Ange kontakt-JID
or
Saving...
477 Tillåt all trafik
or
Saving...
478 Blockera all trafik
or
Saving...
479 Lägg till
or
Saving...
480 Ta bort
or
Saving...
481 Grundregel
or
Saving...
482 Avatar-bild
or
Saving...
483 Namn
or
Saving...
484 IP-adress
or
Saving...
485 Statustext
or
Saving...
486 Senast online tid
or
Saving...
487 Aktivitets Monitor
or
Saving...
488 Synliga detaljer
or
Saving...
489 Kontaktens synliga detaljer
or
Saving...
490 osorterad
or
Saving...
491 Byt namn
or
Saving...
492 Byt JID
or
Saving...
493 efter IP (utan IP går ner)
or
Saving...
494 efter IP (utan IP går upp)
or
Saving...
495 Sortera kontaktlista
or
Saving...
496 Nickname för chatrum
or
Saving...
497 Visa tillgängliga rum för följande gateways
or
Saving...
498 Klicka ovanför för att välja rum, eller skriv in nya chattrumsdetaljer nedanför
or
Saving...
499 Rumnamn att skapa eller gå in i
or
Saving...
500 Lösenord (tomt om inget)
or
Saving...
501 Gateway
or
Saving...
502 Joina eller Skapa rum
or
Saving...
503 Blockera inkommande VPN-anslutningar vid start
or
Saving...
504 &Kopiera IP
or
Saving...
505 C&hat
or
Saving...
506 &Röstchat
or
Saving...
507 Skicka &Fil
or
Saving...
508 Skicka E&mail
or
Saving...
509 &Block
or
Saving...
510 &Rename
or
Saving...
511 &Delete
or
Saving...
512 De&tails
or
Saving...
513 Lägg till/Ta bort &Konton
or
Saving...
514 Lägg till/Ta bort &Kontakter
or
Saving...
515 &Online
or
Saving...
516 &Away
or
Saving...
517 Fri för &Chatt
or
Saving...
518 &Upptagen
or
Saving...
519 F&rånvarande
or
Saving...
520 &Invisible
or
Saving...
521 O&ffline
or
Saving...
522 Ändra bild
or
Saving...
523 Ändra lösenord
or
Saving...
524 Dina &Detaljer
or
Saving...
525 Var god ange lösenordsfras
or
Saving...
526 Skriv in ditt lösenord.
or
Saving...
527 Var god skriv in skyddslösenord.
or
Saving...
528 Languages
or
Saving...
529 Installationsspråk
or
Saving...
530 Nya språk tillkommer periodiskt.
or
Saving...
531 Följande språk är tillgängliga på datorn:
or
Saving...
532 &Change
or
Saving...
533 Platsinställningarna som används på den lokala datorn
or
Saving...
534 Valt språk
or
Saving...
535 Ändringarna kommer inte att börja gälla förrän de "behövs". Du bör starta om Wippien om du vill se förändringarna direkt.
or
Saving...
536 Nya språkpaket finns tillgängliga. Vill du ladda ned dem?
or
Saving...
537 Visa popup- fönster när en kontakt går online/offline
or
Saving...
538 Kontakten skriver ett meddelande...
or
Saving...
539 säger
or
Saving...
540 sade
or
Saving...
541 Du kan använda ditt Gmail- konto här
or
Saving...
542 Sätt på/stäng av röstsamtal.
or
Saving...
543 Lokal eko
or
Saving...
544 UDP-port 9913 används redan.
or
Saving...
545 Kan inte lyssna efter inkommande röstchatt
or
Saving...
546 Mikrofonkänslighet
or
Saving...
547 Tala i mikrofonen och justera på dragreglaget. När du talar skall det inte ges något utslag ovan när du inte talar, och när du talar högt skall den ge maximalt utslag.
or
Saving...
548 Röstsamtal verkar inte vara inställt. Du måste konfigurera den innan du använder den. Vill du göra det nu?
or
Saving...
549 har aktiverats
or
Saving...
550 har avaktiverats
or
Saving...