<< back to language list

Editing language: Slovak
Download for offline edit: Slovak.txt

Click on red text to edit it inline. It will be automatically inserted into main database.

000 Žiadna chyba.
or
Saving...
001 Systém nemože nájsť systémovú špecifikáciu.
or
Saving...
002 Systém nemože nájsť uvedenú cestu.
or
Saving...
003 Systém nemože nájsť zadaný súbor / adresár.
or
Saving...
004 Nesúlad typu.
or
Saving...
005 Nemozem vytvorit súbor / priečinok keď súbor / priečinok už existuje.
or
Saving...
006 Systém nemože zapisovať do tohto zariadenia.
or
Saving...
007 Neplatný Charakter Hodnoty.
or
Saving...
008 Táto operácia sa vrátila, pretoze vypršal časový limit.
or
Saving...
009 Systemová úroveň prerušenia prerušila socket operáciu.
or
Saving...
010 Generické chyby na neplatný formát, zlý formát.
or
Saving...
011 Bol vykonaný pokus o prístup k soketu sposobom zabránenia prístupových oprávnení.
or
Saving...
012 Systém zistil neplatný ukazatel adresy v pokuse použiť a ukazatel argumentu v hovore.
or
Saving...
013 Generické chyby na neplatný formát, vstup, atd
or
Saving...
014 Neplatný argument bol dodaný.
or
Saving...
015 Poskytnutá IP adresa je neplatná alebo hostiteľ špecifikoval IP neexistuje.
or
Saving...
016 Neplatný socket alebo nepripojený pre vzdialenosť.
or
Saving...
017 Zadaná adresa je uz v pouzitá.
or
Saving...
018 Zadaná adresa nie je k dispozícii.
or
Saving...
019 Pripojenie siete nie je k dispozícii.
or
Saving...
020 Pripojená sieť nie je dostupná.
or
Saving...
021 Pripojenie sieťového pripojenia bolo zmazané.
or
Saving...
022 Aktuálne spojenie bolo prerušené sieťou alebo sprostredkovateľskými službami.
or
Saving...
023 Aktuálny socket pripojenie bolo zmazané.
or
Saving...
024 Aktuálny socked nebol pripojený.
or
Saving...
025 Pripojenie bolo ukončené.
or
Saving...
026 Aktuálne pripojenie vypršalo (neodpovedá).
or
Saving...
027 Požadované spojenie bolo zamietnuté vzdialeným hostitelom.
or
Saving...
028 Uvedené meno počítača je príliš dlhé.
or
Saving...
029 Vzdialený hostitel nie je momentálne k dispozícii.
or
Saving...
030 Vzdialený hostitel, je práve nedostupný.
or
Saving...
031 Vzdialený systém nieje pripravený.
or
Saving...
032 Aktuálna socked verzia nieje podporovaná.
or
Saving...
033 Socket API nie je inicializovaný.
or
Saving...
034 Socket bol odpojený.
or
Saving...
035 Hostitel nebol nájdený.
or
Saving...
036 Nie je dostatok voľnej pamate na dokončenie tejto operácie.
or
Saving...
037 Neznámy vyhladávací typ.
or
Saving...
038 Neznámy argument pre vyhladávaciu metódu.
or
Saving...
039 Práve spúšťaný.
or
Saving...
040 Kanal práve spúšťaný.
or
Saving...
041 Nemozem zmeniť inštaláciu kanála pokial je kanál spustený.
or
Saving...
042 Príliš veľa dát na sockete. Skúste neskor.
or
Saving...
043 Neplatné pripojenie.
or
Saving...
044 Neznámy dátový typ.
or
Saving...
045 Nepodarilo sa vytvoriť socket vlákno.
or
Saving...
046 Neznámy typ kanála.
or
Saving...
047 Neplatný argument bol dodaný do vlastníctva LocalAddress.
or
Saving...
048 Kanál nemože byť vytvorený lokálnou stranou.
or
Saving...
049 Kanál nemože byť spustený lokálnou stranou.
or
Saving...
050 Kanál zamietnutý vzdialenou stranou.
or
Saving...
051 Nepodporovaná vzdialená verzia protokolu.
or
Saving...
052 wodVPN nie je ešte spustené. Pouzi najskor Spustiť.
or
Saving...
053 Kanál bol uzavretý.
or
Saving...
054 MTU velkosť príliš veľká.
or
Saving...
055 MTU veľkosť príliš malá.
or
Saving...
056 Neplatná požiadavka vlozky.
or
Saving...
057 Neplatné heslo. Nezodpovedá vzdialenej heslu peera/ov.
or
Saving...
058 Lokalne ID nieje nastavené. To je potrebné pre Vyhladávaciu metódu.
or
Saving...
059 Vzdialené ID nieje nastavené. To je potrebné pre Vyhladávaciu metódu.
or
Saving...
060 Nemozem sa pripojiť na zadanú IP adresu.
or
Saving...
061 Uz prebiehajúci prenos súboru.
or
Saving...
062 Súbor nenájdený.
or
Saving...
063 Zlyhal zápis súboru.
or
Saving...
064 Nemozem otvorit sietovy adapter.
or
Saving...
065 Iba jeden adaptér je možné použiť súčasne.
or
Saving...
066 Licenčný kľúč chýba. Nemôžete používať túto zložku v dizajn prostredí.
or
Saving...
067 Neznáma chyba.
or
Saving...
068 Nedá sa pripojiť v teraz. Najskor použi odpojenie.
or
Saving...
069 Nemozno spustiť, ešte nie je pripojené.
or
Saving...
070 Komponent je zaneprázdnený.
or
Saving...
071 Nemozem sa pripojiť teraz. Najskor použi odpojenie.
or
Saving...
072 Nesprávne zadaný hostiteľ.
or
Saving...
073 Nesprávne zadané meno.
or
Saving...
074 Nesprávne zadané heslo.
or
Saving...
075 Neplatný XML packet.
or
Saving...
076 Neplatná XML paketová seqvencia ID.
or
Saving...
077 Neplatný login: %s.
or
Saving...
078 Kontakt už existuje v zbierke.
or
Saving...
079 SSL nemože byť dohodnuté.
or
Saving...
080 Nepodarilo sa zaregistrovať nového pouzívateľa:% s.
or
Saving...
081 Neznáma notifikácia.
or
Saving...
082 Súbor sa nenašiel.
or
Saving...
083 Špecifikujte typ súboru (PNG/JPG/BMP/GIF).
or
Saving...
084 Pridanie obrázku zlyhalo.
or
Saving...
085 Another blocking method in progress.
or
Saving...
086 Neplatné údaje protokolu prijaté.
or
Saving...
087 Nie je co poslať. Veľkosť súboru je 0.
or
Saving...
088 Kontakt sa nenašiel.
or
Saving...
089 Prenos súboru sa prerušil.
or
Saving...
090 Nemozno zapisovať do súboru.
or
Saving...
091 Kontrolný súčet prijatého súboru nie je platný.
or
Saving...
092 Prenos zrušený.
or
Saving...
093 Čas poziadavky uplynul.
or
Saving...
094 Neplatný protokol vybraný.
or
Saving...
095 Neplatnom stave. Komponent uz obsadený.
or
Saving...
096 Názov nie je jedinečný, nemôže získať zámok. Použite prosím iný UpdaterName.
or
Saving...
097 Metóda bola zrušená.
or
Saving...
098 Nepodarilo sa spustiť updatovací program.
or
Saving...
099 Získaný podpis na dokumente je neplatný.
or
Saving...
100 Dátum nebol nastavený.
or
Saving...
101 Nepodarilo sa zaregistrovať COM server.
or
Saving...
102 Stránka nebola nájdená (chyba 404) vrátilo sa zo servera.
or
Saving...
103 Neplatná veľkosť súboru po stiahnutí.
or
Saving...
104 Neplatný MD5 kontrolný súčet po stiahnutí.
or
Saving...
105 Upozornenie
or
Saving...
106 Odpojený
or
Saving...
107 Pripojený
or
Saving...
108 Neprítomný
or
Saving...
109 Voľný pre chat
or
Saving...
110 Nevyrušovať
or
Saving...
111 Rozšírené neprítomný.
or
Saving...
112 Neviditeľný
or
Saving...
113 Spýtať sa pred odberom.
or
Saving...
114 Neodoberať kontakt.
or
Saving...
115 Odpojený zo servera.
or
Saving...
116 Pripájanie na server.
or
Saving...
117 Registrujem nového užívateľa.
or
Saving...
118 Inicializácia zabezpečeného pripojenia.
or
Saving...
119 Odosielanie overovacích dát.
or
Saving...
120 Pripojený k serveru.
or
Saving...
121 Sťahujem dáta zo serveru.
or
Saving...
122 Posielam dáta na server.
or
Saving...
123 Spúšťam príkaz na serveri.
or
Saving...
124 Odpojený zo servera.
or
Saving...
125 Vyžadovaná autorizácia
or
Saving...
126 Konfigurácia sieťového adaptera Wippien...
or
Saving...
127 Adapter \"%s\" s adresou %s konfliktov s Wippien %s. Je mozné, ze Wippien nebude mocť odosielať a prijímať sieťové pakety. Odinštalujte alebo zakázte tento adaptér.
or
Saving...
128 Sieťový adaptér vypnutý!
or
Saving...
129 Sieťový adaptér otvorený
or
Saving...
130 Wippien network adapter not available. Proceed with IM only?
or
Saving...
131 Wippien musi nastaviť IP adresu pomocou adaptera externeho nastroja - a vyzaduje administratorske prava. Spustite Wippien aspon raz ako spravca s cielom ziskat dostatocne opravnenia.
or
Saving...
132 Administrátorské práva potrebné!
or
Saving...
133 Odpojený
or
Saving...
134 Pripojený
or
Saving...
135 Nepodarilo sa doručiť správu.
or
Saving...
136 Zmena hesla zlyhala
or
Saving...
137 Odpojený kvôli pravidlu inaktivity
or
Saving...
138 %s (%d)\r\nMTU: %d\r\nTotal in: %s\r\nTotal out: %s
or
Saving...
139 <&lt; VPN ešte nebola nadviazaná>&gt;
or
Saving...
140 Pripojenie znova o %d sekúnd.
or
Saving...
141 sekúnd
or
Saving...
142 Žiadna sieť
or
Saving...
143 Odísť z Wippien
or
Saving...
144 Ukončiť
or
Saving...
145 Otvoriť nastavenia
or
Saving...
146 Nastavenia
or
Saving...
147 Ukázať Informácie
or
Saving...
148 Informácie
or
Saving...
149 Nastaviť váš status (Neprítomný,Neviditeľný...)
or
Saving...
150 Pridať kontakty a alien účty
or
Saving...
151 Vypnúť zvuk
or
Saving...
152 Otvoriť chatovaciu miestnosť
or
Saving...
153 Autorizovat Priateľa.
or
Saving...
154 Nečinný.
or
Saving...
155 Naozaj opustiť Wippien?
or
Saving...
156 Ste si istí?
or
Saving...
157 Vaše heslo je teraz zmenené.
or
Saving...
158 Heslo zmenené
or
Saving...
159 Zmeniť heslo účtu
or
Saving...
160 Prosím vložte nové heslo
or
Saving...
161 Identita
or
Saving...
162 ID Karta
or
Saving...
163 Domáca adresa
or
Saving...
164 Pracovná adresa
or
Saving...
165 Ste si istí, že chcete vymazať históriu?
or
Saving...
166 Vymazať históriu?
or
Saving...
167 Poslať
or
Saving...
168 Poslať súbor
or
Saving...
169 Detaily
or
Saving...
170 Informácie o kontakte
or
Saving...
171 Clear
or
Saving...
172 Vyprázdniť históriu
or
Saving...
173 Umlčať
or
Saving...
174 Tučné
or
Saving...
175 Šikmé
or
Saving...
176 Podčiarknuté
or
Saving...
177 Vložiť hyperlink
or
Saving...
178 Zmenšiť veľkosť písma
or
Saving...
179 Obnoviť pôvodnú veľkosť písma
or
Saving...
180 Zväčšiť veľkosť písma
or
Saving...
181 Nastaviť farbu popredia
or
Saving...
182 Nastaviť farbu pozadia
or
Saving...
183 Emotikony
or
Saving...
184 Nové emotikony budú stiahnuté a nainštalované. Pokračovať?
or
Saving...
185 Nové emotikony
or
Saving...
186 Teraz môžete kliknúť na emotikony aby ste si mohli prezrieť novo nainštalované emotikony.
or
Saving...
187 Hotovo!
or
Saving...
188 Kontakt
or
Saving...
189 Pripájanie
or
Saving...
190 Žiadanie
or
Saving...
191 Sťahovanie
or
Saving...
192 Súbor s nastaveniami
or
Saving...
193 Hlavné
or
Saving...
194 Neprítomný/á kvôli inaktivite.
or
Saving...
195 Preč po dlhýýýý čas.
or
Saving...
196 povoliť
or
Saving...
197 zamietnuť
or
Saving...
198 neuvedené
or
Saving...
199 Dokončiť
or
Saving...
200 Ďalej
or
Saving...
201 Identita
or
Saving...
202 Prosím zvoľte vaše prihlasovacie údaje.
or
Saving...
203 To sa zobrazý na vašom zozname priateľov.
or
Saving...
204 JID by mal obsahovať meno servera, formátované ako pouzivatel@server.com
or
Saving...
205 Nesprávne prihlasovacie detaily.
or
Saving...
206 Musíte zadať svoje JID.
or
Saving...
207 Musíte zadať svoje heslo.
or
Saving...
208 Chyba v Jabber.
or
Saving...
209 Ikona.
or
Saving...
210 Prosím zvoľte vašu ikonu.
or
Saving...
211 Tu obvykle vidíte svoje kontakty.
or
Saving...
212 Sieť.
or
Saving...
213 Prosím zvol tvoju IP adresu a sieťovú masku.
or
Saving...
214 Definuje sieťový rozsah ktorý bude používať Wippien.
or
Saving...
215 Sieť.
or
Saving...
216 Prostredník.
or
Saving...
217 Prosím zvoľte, kto bude váš prostredník.
or
Saving...
218 Toto definuje ľudí ktorý sú prostredníkmy P2P pripojení.
or
Saving...
219 Posledná kontrola
or
Saving...
220 Port
or
Saving...
221 Hostname
or
Saving...
222 Trvalý
or
Saving...
223 Dočasný
or
Saving...
224 Sem zapíšte všetky vaše účty.
or
Saving...
225 Budete pridávať rôzne kontá podporujúce váš Jabber server (typicky ICQ, MSN, atď..)
or
Saving...
226 Sťe si istý, že chcete zmazať konto '%s'?
or
Saving...
227 Zmazať registrované konto?
or
Saving...
228 Kontá
or
Saving...
229 Ukáz len brány.
or
Saving...
230 Ukázať všetky služby
or
Saving...
231 Kontakty
or
Saving...
232 Pridať/Odstrániť
or
Saving...
233 Nájsť nové kontakty
or
Saving...
234 Môžete pridať nové Jabber, ICQ, MSN... kontakty
or
Saving...
235 Všetky súbory (*.*)\0*\0TXT súbory (*.txt)\0*.txt\0\0
or
Saving...
236 Všetky obrázkové súbory (*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif)\*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png\Windows bitmapy (*.bmp)\*.bmp\Jpeg súbory (*.jpg,*.jpeg)\*.jpeg;*.jpg\GIF súbory (*.gif)\*.gif\PNG súbory (*.png)\*.png\Všetky súbory (*.*)\*\0\0
or
Saving...
237 Systém
or
Saving...
238 Logging
or
Saving...
239 Natavenie log súborov a debug info.
or
Saving...
240 Špecifikovať cesty.
or
Saving...
241 Správy
or
Saving...
242 Nastavenia chatového okna.
or
Saving...
243 Pre všetky otvorené chat okná.
or
Saving...
244 Hlavné informácie.
or
Saving...
245 Hlavné informácie o.
or
Saving...
246 Osobné informácie.
or
Saving...
247 Domáce detaily.
or
Saving...
248 Obchodné informácie.
or
Saving...
249 Pracovné detaily.
or
Saving...
250 Všetky ostatné.
or
Saving...
251 Adresa daná prostredníkom.
or
Saving...
252 Vzhľad
or
Saving...
253 Úpravy
or
Saving...
254 Vyberte skin zo zoznamu nižšie.
or
Saving...
255 Ako bude vyzerať Wippien?
or
Saving...
256 .. žiadny ..
or
Saving...
257 Automatické preč.
or
Saving...
258 Automatické nastavenie preč.
or
Saving...
259 Určiť ako sa bude správať Wippien keď je systém neaktívny.
or
Saving...
260 Systém
or
Saving...
261 Základné systémové správy.
or
Saving...
262 Definovať správanie aplikácie Wippien.
or
Saving...
263 Hlasový chat.
or
Saving...
264 Prosím nastavte vaše hlasové chatové zariadenie.
or
Saving...
265 Vyberte zo zoznamu nižšie.
or
Saving...
266 <systémová predvolba>
or
Saving...
267 Základné nastavenie kontaktov.
or
Saving...
268 Aktualizácie
or
Saving...
269 Definovanie Update.
or
Saving...
270 Definovať kedy a ako bude Wippien updatovaný.
or
Saving...
271 MTU
or
Saving...
272 Prosím definujte maximálnu prenosovú jednotku.
or
Saving...
273 Ak niektorý peer nereaguje na velké pakety...
or
Saving...
274 Zvuky
or
Saving...
275 Nastavenie zvukov pre prehrávanie na rôznych udalostiach.
or
Saving...
276 Vyberte si integrované, alebo prechádzajťe súbory WAV.
or
Saving...
277 Kontakt online
or
Saving...
278 Kontakt offline
or
Saving...
279 Odoslaná správa
or
Saving...
280 Prijatá správa
or
Saving...
281 Chyba
or
Saving...
282 WAV súbory (*.wav)\0*.wav\0Všetky súbory (*.*)\0*\0\0
or
Saving...
283 Skryť
or
Saving...
284 Skryť kontakty.
or
Saving...
285 Možete skryť niektoré kontakty z viditeľnosti.
or
Saving...
286 Vzhľad
or
Saving...
287 Nastavenia vzhľadu.
or
Saving...
288 Definovať, ako bude GUI (grafické používateľské rozhranie) Wippien vyzerať u vás.
or
Saving...
289 Usporiadať
or
Saving...
290 Zoradiť kontakty.
or
Saving...
291 Vyberte jednu z možností.
or
Saving...
292 Chatovacia miestnosť
or
Saving...
293 vyhladať alebo vytvorit chatovaciu miestnosť (len beta verzia)
or
Saving...
294 Určite alebo prechádzajte miestnosti na pripojenie alebo si vytvorte nové.
or
Saving...
295 - Všetky brány -
or
Saving...
296 Servisná brána.
or
Saving...
297 Názov miestnosti
or
Saving...
298 Firewall
or
Saving...
299 Nastavte pravidlá Firewall-u.
or
Saving...
300 Nastavte ktoré porty možu byť sprístupnené vašim kontaktom.
or
Saving...
301 * Všetky ICMP prenosy
or
Saving...
302 (Ale) blokovanie týchto portov
or
Saving...
303 (Ale) povoliť tieto porty
or
Saving...
304 Wippien aktualizácia
or
Saving...
305 Nová verzia Wippien je dostupná. Stiahnuť?
or
Saving...
306 Kliknite sem a uvidíte, čo je nové.
or
Saving...
307 Vaša verzia Wippien je aktuálna.
or
Saving...
308 Chyba pri pripojení k vzdialenému serveru.
or
Saving...
309 Sťahovanie úspešné. Nahradiť teraz?
or
Saving...
310 Nastala chyba pri aktualizácii wippien!
or
Saving...
311 Nová verzia wippien nájdená lokálne. Nahradiť?
or
Saving...
312 Nová verzia
or
Saving...
313 Status zmenený:
or
Saving...
314 deň
or
Saving...
315 dni
or
Saving...
316 hodina
or
Saving...
317 hodín
or
Saving...
318 minúta
or
Saving...
319 minút
or
Saving...
320 Naposledy videný/á: nikdy
or
Saving...
321 je aktualne offline
or
Saving...
322 je teraz offline
or
Saving...
323 je online
or
Saving...
324 je blokovaný/á
or
Saving...
325 je offline
or
Saving...
326 Odblokovať.
or
Saving...
327 Blokovať.
or
Saving...
328 Skutočne chcete zmazať skupinu %s
or
Saving...
329 Zmazať skupinu?
or
Saving...
330 Skutočne chcete zmazať kontakt %s
or
Saving...
331 Zmazať kontakt?
or
Saving...
332 Chyba adaptéra.
or
Saving...
333 Premenovať skupinu.
or
Saving...
334 Zadajte nový názov skupiny.
or
Saving...
335 Stiahnúť viac skinov z Wippien domácej stránky.
or
Saving...
336 Kliknite na skin na jeho stiahnutie a inštalovanie.
or
Saving...
337 Potrebujem nový Jabber účet
or
Saving...
338 Mám existujúce Jabber konto.
or
Saving...
339 Otestovať účet.
or
Saving...
340 Hladať.
or
Saving...
341 Mali by ste tu zadať vaše Jabber ID (JID). Wippien používa sieť Jabber pre oznámenie prítomnosti - vašim kontaktom, ze ste on-line, pre zobrazenie ďalších kontaktov atď
or
Saving...
342 Ak nemáte JID, mali by ste si zaregistrovať nový. Mozete to urobiť na kazdom jabber servery, ktorý si budete priať. K dispozícii Existuje veľa verejných serverov. Zoznam aktuálne otvorených serverov nájdete po kliknutí na toto tlačidlo.
or
Saving...
343 JID.
or
Saving...
344 Heslo.
or
Saving...
345 Server.
or
Saving...
346 Port.
or
Saving...
347 Prosím, kliknite na 'Test účtu' pre pokračovanie.
or
Saving...
348 Použiť SSL "obal" na porte 443 (pre Gtalk).
or
Saving...
349 OK
or
Saving...
350 Zrušiť
or
Saving...
351 Prosím, zadajte kľúčové heslo.
or
Saving...
352 Pridať nový.
or
Saving...
353 Zobraziť oznámenie v prípade, ze ethernetový adaptér nie je k dispozícii.
or
Saving...
354 Odpojiť adaptér po Odchode.
or
Saving...
355 UDP port pre pevnné odchádzajúce a prichádzajúce pakety (0 pre auto výber)
or
Saving...
356 IP adresa sieťového adaptéra Wippien.
or
Saving...
357 Ignorovať. IP bude nastavená mimo tento program.
or
Saving...
358 Získaných z databáz poskytovatela IP na URL
or
Saving...
359 Použiť následujúcu statickú adresu.
or
Saving...
360 IP adresa.
or
Saving...
361 Netmask.
or
Saving...
362 Status.
or
Saving...
363 URL.
or
Saving...
364 Popis.
or
Saving...
365 Pridať nový účet.
or
Saving...
366 Zmazať účet.
or
Saving...
367 Registruj!
or
Saving...
368 Vaše aktuálne Instant messaging spojenie.
or
Saving...
369 Používaťeľské meno.
or
Saving...
370 Otvoriť nový účet.
or
Saving...
371 Žiadosť o autorizáciu.
or
Saving...
372 Áno.
or
Saving...
373 Nie.
or
Saving...
374 Detaily.
or
Saving...
375 Aplikovať na všetko.
or
Saving...
376 Blokovať užívatela (ov).
or
Saving...
377 Chcete povoliť.
or
Saving...
378 aby si vás pridali do svojho zoznamu kontaktov?
or
Saving...
379 viac žiadostí čaká ...
or
Saving...
380 Pridať skupinu
or
Saving...
381 Zmazať skupinu
or
Saving...
382 Pridať kontakt
or
Saving...
383 Dajte kontakt do skupiny
or
Saving...
384 Kontakt JID
or
Saving...
385 Typ kontaktu
or
Saving...
386 Zobrazené Meno.
or
Saving...
387 Premenovať kontakt
or
Saving...
388 Zadaj nové meno kontaktu.
or
Saving...
389 Nastavenia
or
Saving...
390 Speť
or
Saving...
391 Log Jabber komunikácie
or
Saving...
392 Log socket komunikácie
or
Saving...
393 Logovať volanie raw funkcií (može narastať rýchlo!)
or
Saving...
394 Zmazať kazdý čistý log
or
Saving...
395 megabyty
or
Saving...
396 Log VPN komunikácie po P2P spustení
or
Saving...
397 Nasledujúci prostredníci môžu byť použitý.
or
Saving...
398 Povoliť pridať nového prostredníka.
or
Saving...
399 Rozne nastavenia týkajúce sa okna chatu.
or
Saving...
400 Časová známka správy
or
Saving...
401 Zobraziť históriu správ.
or
Saving...
402 Prezývka
or
Saving...
403 Krstné meno
or
Saving...
404 Priezvisko
or
Saving...
405 Email
or
Saving...
406 Poznámky
or
Saving...
407 Adresa
or
Saving...
408 Adresa Ext.
or
Saving...
409 Mesto
or
Saving...
410 Kraj
or
Saving...
411 PSČ
or
Saving...
412 Krajina
or
Saving...
413 Narodeniny
or
Saving...
414 Hlas Tel.
or
Saving...
415 Fax
or
Saving...
416 Titul
or
Saving...
417 Názov spoločnosti
or
Saving...
418 Úrad
or
Saving...
419 Povolené rozhranie pre priame pripojenie
or
Saving...
420 Povoliť všetky
or
Saving...
421 Kliknite na prvý stĺpec pre zmenu hodnot.
or
Saving...
422 Ak si vyberiete 'Nešpecifikovanú' hodnotu, potom je použitá rovnaká hodnota ako v 'ostatných' nastaveniach.
or
Saving...
423 Následujúce skiny boli nájdené.
or
Saving...
424 Použiť
or
Saving...
425 Ak chcete pridať ďalšie skiny, možete tiež vložiť Skin z podpriečinkov. Pridajte zodpovedajúci 100x100 PNG pre náhlad
or
Saving...
426 Viacej skinov...
or
Saving...
427 Nastaviť speť, ak je znova zistená aktivita.
or
Saving...
428 Čakať
or
Saving...
429 minút pred odchodom do preč mode (0 = vypnuté)
or
Saving...
430 minút pred odchodom do Rozšíreného režim (0 = vypnúť)
or
Saving...
431 minút pred odpojením (0 = vypnúť)
or
Saving...
432 Auto-Preč správa.
or
Saving...
433 Rozšírená-Preč správa.
or
Saving...
434 Ukázať Wippien v taskbare.
or
Saving...
435 Zmeniť usporiadanie desktopu, keď je Wippien okno zarovnaný k okraju.
or
Saving...
436 Prichytiť k okraju desktopu.
or
Saving...
437 Automaticky skriť ak Wippien je neaktívne po dobu
or
Saving...
438 Vzdy na vrchu.
or
Saving...
439 Potvrdiť odchod z aplikacie.
or
Saving...
440 Odpojenie na počítači Uspať / Hibernovať, Pripojiť po návrate.
or
Saving...
441 Chrániť heslom.
or
Saving...
442 Iba nastavenia.
or
Saving...
443 Everything
or
Saving...
444 Nastavenie priečinka (zmena k nižšej hodnote bude vyzadovať reštart wippien)
or
Saving...
445 Trvalý/Stály zoznam kontaktov
or
Saving...
446 Odstrániť všetky lokálne kontakty pri štarte.
or
Saving...
447 Odstrániť všetky lokálnene kontakty po pripojení
or
Saving...
448 Autorizovať odber kontaktov.
or
Saving...
449 Nikdy neautorizovať.
or
Saving...
450 Spýtať sa ma.
or
Saving...
451 Vzdy autorizovať.
or
Saving...
452 Automaticky vytvoriť VPN pri prevádzke v sieti.
or
Saving...
453 Automaticky vytvoriť VPN pri štarte.
or
Saving...
454 Progress
or
Saving...
455 Zapnúť hlasový chat.
or
Saving...
456 Prehrávacie zariadenie.
or
Saving...
457 Záznamové zariadenie.
or
Saving...
458 Skontrolovať updaty keď Wippien štartuje.
or
Saving...
459 Skontrolovať updaty pri pripojení.
or
Saving...
460 Skontrolovať aktualizácie každú
or
Saving...
461 Aktualizácia a reštartovanie aplikácie potichu.
or
Saving...
462 Zobraziť systémové správy od updatera.
or
Saving...
463 Skontrolovať teraz.
or
Saving...
464 Nastavenie MTU definuje maximálny UDP paket, ktorý je mozné zasielať peerom. Ak vaše pripojenie k sieti má nizsiu hodnotu, ako wippien, je mozné, ze peer nikdy nedostane veľké pakety.
or
Saving...
465 Použiť pevné MTU
or
Saving...
466 Auto-detekcia MTU
or
Saving...
467 Nadobudne účinnosť pri opetovnom spojení s peerom)
or
Saving...
468 Zvuk (nechajte prázdne pre predvolený zvuk)
or
Saving...
469 Play
or
Saving...
470 Program udalosti.
or
Saving...
471 Skryť nový kontakt.
or
Saving...
472 Zviditelniť kontakt.
or
Saving...
473 Teraz schované kontakty
or
Saving...
474 Všetky kontakty sú uvedené tu * NIKDY * objaví sa vo Wippien .. Nie sa ešte pre vás dostupné. Týmto sposobom možno ludí úplne ignorovať.
or
Saving...
475 Skryť kontakt.
or
Saving...
476 Zadajte kontaktné JID.
or
Saving...
477 Povoliť všetky prenosy.
or
Saving...
478 Blokovať všetky prenosy.
or
Saving...
479 Pridať.
or
Saving...
480 Odobrať.
or
Saving...
481 Prednastavené pravidlo.
or
Saving...
482 Avatar.
or
Saving...
483 Meno.
or
Saving...
484 IP adresy
or
Saving...
485 Text statusu.
or
Saving...
486 Naposledy prihlásený.
or
Saving...
487 Monitor Aktivity.
or
Saving...
488 Detaily viditeľnosti.
or
Saving...
489 Detaily viditeľných kontaktov.
or
Saving...
490 nezoradené.
or
Saving...
491 Podľa mena.
or
Saving...
492 Podľa JID
or
Saving...
493 podľa IP (bez znižovania IP)
or
Saving...
494 podľa IP (bez zvyšovania IP)
or
Saving...
495 Zotriediť zoznam kontaktov.
or
Saving...
496 Prezývka pre chatovacie miestnosti.
or
Saving...
497 Zobraziť zoznam volných miestností na týchto bránach.
or
Saving...
498 Kliknite na vyššie vybratú miestnosť, alebo zadajte nové podrobnosti miestnosti nižšie.
or
Saving...
499 Meno miestnosti vytvoriť alebo pripojiť.
or
Saving...
500 Heslo (prázdne, ak žiadne).
or
Saving...
501 Gateway.
or
Saving...
502 Pripojiť sa alebo vytvoriť miestnosť.
or
Saving...
503 Blokovať uzívateľa pri spustení.
or
Saving...
504 Kopirovať IP.
or
Saving...
505 Chat.
or
Saving...
506 Hlasový chat.
or
Saving...
507 Poslať File.
or
Saving...
508 Poslať email.
or
Saving...
509 Blokovať.
or
Saving...
510 Premenovať.
or
Saving...
511 Zmazať.
or
Saving...
512 Detaily.
or
Saving...
513 pridať/odstrániť účty.
or
Saving...
514 pridať/odstrániť kontakty.
or
Saving...
515 Online.
or
Saving...
516 Preč
or
Saving...
517 Volný pre chat.
or
Saving...
518 Nerušiť
or
Saving...
519 Dlhšie preč
or
Saving...
520 Neviditeľný
or
Saving...
521 Offline
or
Saving...
522 Zmeniť Obrázok.
or
Saving...
523 Zmena hesla.
or
Saving...
524 Tvoje detaily.
or
Saving...
525 Zadajte heslo.
or
Saving...
526 Vložiť heslo.
or
Saving...
527 Prosím vložte ochranné heslo.
or
Saving...
528 Jazyky.
or
Saving...
529 Nastavenie jazyka používaného vo všetkých textoch Wippien.
or
Saving...
530 Nové jazyky sa možu objaviť v pravidelných intervaloch.
or
Saving...
531 Tieto jazyky sú nájdené k dispozícii na lokálnom počítači.
or
Saving...
532 Zmena.
or
Saving...
533 Lokálne používané na lokálnom počítači.
or
Saving...
534 Aktuálne zvolený jazyk.
or
Saving...
535 Zmeny budú mať vplyv na 'potreby' základ. Mali by ste reštartovať Wippien ak chcete vidieť všetky zmeny.
or
Saving...
536 Nové jazykové súbory sú dostupné. Stiahnuť?
or
Saving...
537 Zobraziť oznámovacie popup okná, keď kontakt prejde do rezimu Online / Offline.
or
Saving...
538 Kontakt píše...
or
Saving...
539 hovorí
or
Saving...
540 povedal
or
Saving...
541 Tu môžete použiť svoj účet Gmail.
or
Saving...
542 Prepnúť hlas chatu.
or
Saving...
543 Miestne echo.
or
Saving...
544 UDP port 9913 zaneprázdnený.
or
Saving...
545 Nemozno počúvať prichádzajúce hlasové konverzácie.
or
Saving...
546 Citlivosť mikrofónu
or
Saving...
547 Rozprávajte do mikrofónu a nastavte potenciometer. Pri rozprávaní by nemalo dochádzať k pohybu nahor, Činnosť monitora by mala byt plná keď rozprávate nahlas.
or
Saving...
548 Hlasová konverzácia sa nedá zriadiť. Musíte ju nastaviť ešte pred prvým použitím. Spraviť to teraz?
or
Saving...
549 bol aktivovaný.
or
Saving...
550 bol deaktivovaný.
or
Saving...