<< back to language list

Editing language: Polish
Download for offline edit: Polish.txt

Click on red text to edit it inline. It will be automatically inserted into main database.

000 Brak błędu.
or
Saving...
001 System nie może odnaleźć pliku.
or
Saving...
002 System nie może znaleźć wybranej ścieżki. :)
or
Saving...
003 System nie może znaleźć wybranego pliku/katalogu.
or
Saving...
004 Niewłaściwy typ danych.
or
Saving...
005 Nie można utworzyć pliku/katalogu jeśli ten plik/katalog istnieje.
or
Saving...
006 System nie może zapisać na wybrane urządzenie.
or
Saving...
007 Błędna wartość właściwości.
or
Saving...
008 Ta operacja została zakończona z powodu przekroczenia czasu oczekiwania.
or
Saving...
009 Poziom przerwania systemu przerwał operację na gnieździe.
or
Saving...
010 Ogólny błąd formatu, błędny format.
or
Saving...
011 Nastąpiła próba dostępu do gniazda w sposób zabroniony przez prawa dostępu.
or
Saving...
012 System wykrył nieprawidłowy wskaźnik adresu przy próbie użycia wskażnika w odwołaniu.
or
Saving...
013 Ogólny błąd formatu, wejścia, itd.
or
Saving...
014 Podano niewłaściwy argument.
or
Saving...
015 Podany adres IP jest nieprawidłowy lub komputer/host wskazany przez adres IP nie istnieje .
or
Saving...
016 Błędne gniazdo lub nie połączony ze zdalnym.
or
Saving...
017 Podany adres jest już w użyciu.
or
Saving...
018 Podany adres jest niedostępny.
or
Saving...
019 Sieć niedostępna
or
Saving...
020 Połączona sieć jest nieosiągalna.
or
Saving...
021 Połączenie z siecią zostało zrestartowane.
or
Saving...
022 Bieżące połączenie zostało zakończone przez sieć lub pośredniczące usługi.
or
Saving...
023 Bieżące połączenie gniazda zostało zrestartowane.
or
Saving...
024 Bieżący gniazdo nie zostało połączone.
or
Saving...
025 Połączenie zostało zakończone .
or
Saving...
026 Bieżące połączenie ma limit czasu.
or
Saving...
027 Zdalny komputer/host odmówił żądanego połączenia.
or
Saving...
028 Wybrana nazwa hosta jest zbyt długa
or
Saving...
029 Zdalny komputer/host jest teraz niedostępny.
or
Saving...
030 Zdalny komputer/host jest teraz nieosiągalny.
or
Saving...
031 Zdalny system nie jest gotowy.
or
Saving...
032 Bieżąca wersja gniazda nie jest obsługiwana przez aplikację.
or
Saving...
033 Socket API nie zostało zainicjowane.
or
Saving...
034 Gniazdo zostało odłączone.
or
Saving...
035 Nie odnaleziono hosta.
or
Saving...
036 Dostępne jest zbyt mało pamięci aby ukończyć operację.
or
Saving...
037 Nieznany typ poszukiwania.
or
Saving...
038 Nieznany argument dla metody poszukiwania.
or
Saving...
039 Już zainicjowane.
or
Saving...
040 Kanał już zainicjowany.
or
Saving...
041 Nie można zmienić ustawień kanału gdy jest uruchomiony.
or
Saving...
042 Zbyt dużo danych na gnieździe. Spróbuj później.
or
Saving...
043 Połączenie nie zostało ustabilizowane
or
Saving...
044 Nieznany typ danych.
or
Saving...
045 Nie udało się utworzyć wątka wtyczki.
or
Saving...
046 Nieznany typ kanału
or
Saving...
047 Błędny argument wpisany we właściwościach lokalnego adresu.
or
Saving...
048 Kanał nie może być utworzony po stronie lokalnej.
or
Saving...
049 Kanał nie może być zainicjowany po stronie lokalnej.
or
Saving...
050 Kanał odrzucony przez stronę zdalną.
or
Saving...
051 Nie obsługiwana wersja protokołu po stronie zdalnej .
or
Saving...
052 wodVPN jeszcze nie zainicjowany. Użyj najpierw Start.
or
Saving...
053 Kanał został zamknięty.
or
Saving...
054 Rozmiar MTU jest zbyt wielki
or
Saving...
055 Zbyt mały rozmiar MTU.
or
Saving...
056 Błędne rządanie socks.
or
Saving...
057 Niepoprawne hasło. Nie zgadza się z hasłem po stronie zdalnej.
or
Saving...
058 Lokalne ID nie ustawione. Jest wymagane dla metody wyszukiwania.
or
Saving...
059 Zdalne ID nie ustawione. Jest wymagane dla metody wyszukiwania.
or
Saving...
060 Nie można stworzyć powiązania z podanym adresem IP.
or
Saving...
061 Już odbywa się transfer pliku
or
Saving...
062 Plik nie znaleziony.
or
Saving...
063 Nieudało się zapisać pliku.
or
Saving...
064 Nie można otworzyć adaptera sieciowego.
or
Saving...
065 Tylko jeden adapter sieciowy może być używany w tym samym czasie.
or
Saving...
066 Brak klucza licencyjnego. Nie możesz używać tego komponentu w środowisku projektowania.
or
Saving...
067 Nieznany błąd.
or
Saving...
068 Nie można się połączyć w tym momencie. Użyj opcji Rozłącz i spróbuj ponownie.
or
Saving...
069 Nie można wykonać, jeszcze nie podłączony.
or
Saving...
070 Komponent zajęty.
or
Saving...
071 Nie można zmienić właściwości w tym momencie. Użyj najpierw Rozłącz.
or
Saving...
072 Nazwa komputer/hosta nie ustawiona.
or
Saving...
073 Login nie ustawiony.
or
Saving...
074 Hasło nie ustawione.
or
Saving...
075 Błędny pakiet XML.
or
Saving...
076 Błędny ID sekwencji pakietu XML.
or
Saving...
077 Błędny login: %s.
or
Saving...
078 Istnieje już taki Kontakt w bazie.
or
Saving...
079 Nie można wynegocjować SSL.
or
Saving...
080 Nie udało się zarejestrować nowego użytkownika: %s.
or
Saving...
081 Nieznane powiadomienie.
or
Saving...
082 Nie znaleziono pliku.
or
Saving...
083 Podaj typ obrazu. (PNG/JPG/BMP/GIF)
or
Saving...
084 Nie udało się zaimportować obrazu
or
Saving...
085 Inna metoda blokowania w trakcie wykownywania .
or
Saving...
086 Otrzymano błędne dane protokołu.
or
Saving...
087 Nic nie ma do wysłania. Rozmiar pliku 0.
or
Saving...
088 Nie znaleziono Kontaktu.
or
Saving...
089 Transfer pliku się nie powiódł.
or
Saving...
090 Nie można zapisać do pliku.
or
Saving...
091 Suma kontrolna otrzymanego pliku jest błędna.
or
Saving...
092 Transfer anulowany.
or
Saving...
093 Minął czas oczekiwania transferu.
or
Saving...
094 Wybrano błędny protokół.
or
Saving...
095 Błędny stan. Komponent jest zajęty.
or
Saving...
096 Nazwa nie unikatowa, nie można uzyskać blokady. Proszę użyć innej NazwaUaktualnienia.
or
Saving...
097 Metoda została anulowana.
or
Saving...
098 Nie udało się zainicjować programu uaktualniającego.
or
Saving...
099 Podpis otrzymanego dokumentu jest błędny.
or
Saving...
100 Nie ustawiono daty.
or
Saving...
101 Nie udało się zarejestrować serwera COM.
or
Saving...
102 Nie znaleziono strony (błąd 404) odpowiedź od serwera.
or
Saving...
103 Błędny rozmiar pliku po ściągnięciu.
or
Saving...
104 Błędna suma kontrolna MD5 po ściągnięciu.
or
Saving...
105 Uwaga
or
Saving...
106 Niedostępny
or
Saving...
107 Dostępny
or
Saving...
108 Nieobecny
or
Saving...
109 Gotowy do rozmowy
or
Saving...
110 Nie przeszkadzać
or
Saving...
111 Oddalony na dłużej
or
Saving...
112 Niewidoczny
or
Saving...
113 Prosi o zatwierdzenie
or
Saving...
114 Kontakt nie zatwierdzony
or
Saving...
115 Rozłączono z serwerem
or
Saving...
116 Łaczenie z serwerem
or
Saving...
117 Rejestrowanie nowego użytkownika
or
Saving...
118 Nawiązywanie bezpiecznego połączenia
or
Saving...
119 Wysłanie danych uwierzytelniających
or
Saving...
120 Połączono z serwerem
or
Saving...
121 Odbieranie danch z serwera
or
Saving...
122 Wysyłanie danych do serwera
or
Saving...
123 Wykonywanie komendy na serwerze
or
Saving...
124 Rozłączono z serwerem
or
Saving...
125 Prośba o autoryzację
or
Saving...
126 Konfigurowanie urządzenia sieciowego Wippien...
or
Saving...
127 Urządzenie sieciowe \"%s\" o adresie %s ma konflikt z adresem Wippien %s. Jest możliwe że Wippien nie będzie mógł wysyłać ani odbierać pakietów sieciowych. Proszę odinstalować lub wyłączyć to urządzenie.
or
Saving...
128 Urządzenie sieciowe wyłączone!
or
Saving...
129 Urzadzenie sieciowe otwarte
or
Saving...
130 Adapter sieciowy Wippien nie jest dostepny. Czy uruchomić tylko komunikator?
or
Saving...
131 Wippien musi ustawić adres sieciowy IP urządzenia przy użyciu zewnętrznego narzędzia - potrzebuje uprawnień admistratora. Proszę uruchomić Wippien chociaż raz jako administrator aby uzyskać uprawnienia
or
Saving...
132 Potrzebne uprawnienia Administratora
or
Saving...
133 Rozłączony
or
Saving...
134 Połączony
or
Saving...
135 Nie można dostarczyć wiadomości.
or
Saving...
136 Nie udało się zmienić hasła.
or
Saving...
137 Rozłączono z powodu zasady braku aktywności.
or
Saving...
138 %s (%d)\r\nMTU: %d\r\nSuma do: %s\r\nSuma od: %s
or
Saving...
139 <&lt; VPN not established yet >&amp;gt;
or
Saving...
140 Ponowne połączenie za %d sekund.
or
Saving...
141 sekundy
or
Saving...
142 Brak sieci
or
Saving...
143 Wyjście z Wippien
or
Saving...
144 Wyjście
or
Saving...
145 Otwórz ustawienia
or
Saving...
146 Ustawienia
or
Saving...
147 Pokaż informacje o programie
or
Saving...
148 Opis
or
Saving...
149 Ustaw swój status (, Niewidoczny...)
or
Saving...
150 Dodaj kontakt, obce konto
or
Saving...
151 Wycisz dźwięk
or
Saving...
152 Otwórz pokój rozmów
or
Saving...
153 Autoryzuj swoich przyjaciół
or
Saving...
154 Bezczynny
or
Saving...
155 Naprawdę wyjść z Wippien?
or
Saving...
156 Na pewno?
or
Saving...
157 Twoje hasło zostało zmienione.
or
Saving...
158 Hasło zmienione
or
Saving...
159 Zmień haslo do konta
or
Saving...
160 Proszę podać nowe hasło
or
Saving...
161 Tożsamość
or
Saving...
162 ID Karta
or
Saving...
163 Adres domowy
or
Saving...
164 Adres pracy
or
Saving...
165 Jesteś pewny że chcesz skasować historię?
or
Saving...
166 Skasować historię?
or
Saving...
167 Wyślij
or
Saving...
168 Wyślij plik
or
Saving...
169 Szczegóły
or
Saving...
170 Informacje o kontakcie
or
Saving...
171 Wymaż
or
Saving...
172 Wymazać historię
or
Saving...
173 Wycisz
or
Saving...
174 Pogrubiony
or
Saving...
175 Kursywa
or
Saving...
176 Podkreślenie
or
Saving...
177 Wstaw hiperłącze
or
Saving...
178 Zmniejsz rozmiar czcionki
or
Saving...
179 Zresetować rozmiar czcionki
or
Saving...
180 Zwiększ rozmiar czcionki
or
Saving...
181 Ustaw kolor pierwszego planu
or
Saving...
182 Ustaw kolor tła
or
Saving...
183 Emotikony
or
Saving...
184 Nowe emotikony będę sciągnięte i zainstalowane. Potwierdź?
or
Saving...
185 Nowe emotikony
or
Saving...
186 Możesz kliknąć ponownie na przycisk emotikon aby zobaczyć nowo zainstalowane.
or
Saving...
187 Zrobione!
or
Saving...
188 Kontakt
or
Saving...
189 Łączenie
or
Saving...
190 Żąda
or
Saving...
191 Ściąganie
or
Saving...
192 Plik konfiguracyjny
or
Saving...
193 Ogólne
or
Saving...
194 Oddalony z powodu braku aktywności.
or
Saving...
195 Oddalony przez dłuższy okres.
or
Saving...
196 pozwól
or
Saving...
197 zabroń
or
Saving...
198 nie określone
or
Saving...
199 Zakończ
or
Saving...
200 Dalej >
or
Saving...
201 Tożsamość
or
Saving...
202 Proszę wprowadzić informacje potrzebne do logowania.
or
Saving...
203 To jest pokazywane na liście twoje przyjaciela.
or
Saving...
204 JID powinno zawierać nazwę serwera, według formatu user@server.com
or
Saving...
205 Błędne dane logowania.
or
Saving...
206 Musisz podać swój JID.
or
Saving...
207 Musisz podać swoje hasło.
or
Saving...
208 Błąd Jabber
or
Saving...
209 Ikona
or
Saving...
210 Proszę wybrać swoją ikonę
or
Saving...
211 To jest zwykle widoczne dla twoich kontaktów.
or
Saving...
212 Sieć
or
Saving...
213 Proszę wybrać adres IP oraz maskę sieciową.
or
Saving...
214 To określa zakres adresów sieciowych używanych przez Wippien.
or
Saving...
215 Sieć
or
Saving...
216 Negocjator
or
Saving...
217 Wybierz negocjatora.
or
Saving...
218 To określa madia negocjujące połączenia P2P.
or
Saving...
219 Ostatnie sprawdzanie
or
Saving...
220 Port
or
Saving...
221 NazwaGospodarza
or
Saving...
222 Stały
or
Saving...
223 Tymczasowy
or
Saving...
224 Wybierz tutaj wszystkie swoje konta.
or
Saving...
225 Możesz dodać wszystkie konta obsługiwane przez serwer Jabber (typowe ICQ, MSN, etc..)
or
Saving...
226 Jesteś pewny że chcesz skasować konto '%s'?
or
Saving...
227 Skasować zarejestrowane konto?
or
Saving...
228 Konta
or
Saving...
229 Pokaż tylko bramy
or
Saving...
230 Pokaż wszystkie usługi
or
Saving...
231 Kontakty
or
Saving...
232 Dodaj/Usuń
or
Saving...
233 Znajdź nowe kontakty
or
Saving...
234 Możesz dodać nowe kontakty Jabber, ICQ, MSN ...
or
Saving...
235 Wszystkie pliki (*.*)\0*\0TXT pliki (*.txt)\0*.txt\0\0
or
Saving...
236 Wszystkie obrazy (*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif)\0*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png\0Windows bitmapy (*.bmp)\0*.bmp\0Jpeg pliki (*.jpg,*.jpeg)\0*.jpeg;*.jpg\0GIF pliki (*.gif)\0*.gif\0PNG pliki (*.png)\0*.png\0Wszystkie pliki (*.*)\0*\0\0
or
Saving...
237 System
or
Saving...
238 Logowanie
or
Saving...
239 Ustaw plik logowania i debugowania
or
Saving...
240 Określ ścieżki poniżej
or
Saving...
241 Wiadomości
or
Saving...
242 Właściwości okna rozmowy
or
Saving...
243 Dla wszystkich otwartych okien rozmów
or
Saving...
244 Informacje ogólne
or
Saving...
245 Informacje ogólne
or
Saving...
246 Informacje osobiste
or
Saving...
247 Domowe szczegóły dla
or
Saving...
248 Informacje biznesowe
or
Saving...
249 Robocze ustawienia dla
or
Saving...
250 wszystkie inne
or
Saving...
251 adres otrzymany od negocjatora
or
Saving...
252 Wygląd
or
Saving...
253 Skórki
or
Saving...
254 Wybierz skórkę z poniższej listy.
or
Saving...
255 Jaki będzie wygląd Wippien?
or
Saving...
256 ... żadne ..
or
Saving...
257 Auto oddalony
or
Saving...
258 Ustawienia dla Auto oddalony
or
Saving...
259 Określa jak Wippien będzie działał gdy system jest nie aktywny.
or
Saving...
260 System
or
Saving...
261 Podstawowe wiadomości systemowe
or
Saving...
262 Określ zachowanie aplikacji Wippien
or
Saving...
263 Rozmowa głosowa
or
Saving...
264 Ustaw swoje urządzenia dla rozmów głosowych.
or
Saving...
265 Wybierz z poniższej listy.
or
Saving...
266 <ustawienia domyślne systemu>
or
Saving...
267 Podstawowe ustawienia kontaktów
or
Saving...
268 Uaktualnienia
or
Saving...
269 Uaktualnij definicje.
or
Saving...
270 Określ jak i kiedy Wippien będzie się uaktualniał.
or
Saving...
271 MTU
or
Saving...
272 Proszę wybrać maksymalny transfer dla jednostki.
or
Saving...
273 Jeżeli jakiś kontakt nie odpowiada z powodu dużych pakietów...
or
Saving...
274 Dźwięki
or
Saving...
275 Ustaw dzięki odtwarzane przy zdarzeniach
or
Saving...
276 Wybierz wbudowane lub przeglądaj za plikami WAV.
or
Saving...
277 Kontakt dostępny
or
Saving...
278 Kontakt niedostępny
or
Saving...
279 Wiadomość przychodząca
or
Saving...
280 Wiadomość wychodząca
or
Saving...
281 Błąd
or
Saving...
282 WAV pliki (*.wav)\0*.wav\0Wszytkie pliki (*.*)\0*\0\0
or
Saving...
283 Ukryj
or
Saving...
284 Ukryj kontakty
or
Saving...
285 Możesz ukryć niektóre kontakty.
or
Saving...
286 Wygląd
or
Saving...
287 Ustawienia wyglądu
or
Saving...
288 Określ jak GUI Wippien będzie wyświetlane.
or
Saving...
289 Sortuj
or
Saving...
290 Sortuj kontakty
or
Saving...
291 Wybierz opcje sortowania.
or
Saving...
292 PokójRozmów
or
Saving...
293 Przeglądaj lub stwórz pokój rozmów. (WCIĄŻ WERSJA BETA!!)
or
Saving...
294 Wybierz lub przeglądaj pokój aby się przyłączyć lub stwórz nowy.
or
Saving...
295 - Wszystkie bramki -
or
Saving...
296 Bramka usług
or
Saving...
297 Nazwa pokoju
or
Saving...
298 Zapora ogniowa
or
Saving...
299 Ustaw reguły zapory ogniowej.
or
Saving...
300 Możesz ustawić które porty będą dostępne przez twoje kontakty.
or
Saving...
301 * Caly ruch ICMP
or
Saving...
302 Blokować te porty
or
Saving...
303 Zezwolić te porty
or
Saving...
304 uaktualnij Wippien
or
Saving...
305 Nowa wersja Wippien dostępna. Pobrać?
or
Saving...
306 Kliknij tutaj aby zobaczyć co jest nowego.
or
Saving...
307 Twoja wersja Wippien jest aktualna.
or
Saving...
308 Błąd przy połączeniu ze zdalnym serwerem.
or
Saving...
309 Pobieranie zakończone. Zamienić?
or
Saving...
310 Błąd przy aktualizacji Wippien!
or
Saving...
311 Nowa wersja Wippien znależiona lokalnie. Zamienić?
or
Saving...
312 Nowa wersja
or
Saving...
313 Status zmieniony:
or
Saving...
314 dzień
or
Saving...
315 dni
or
Saving...
316 godzina
or
Saving...
317 godziny
or
Saving...
318 minuta
or
Saving...
319 minut
or
Saving...
320 Ostatnio widziany: nigdy
or
Saving...
321 obecnie jest niedostępny
or
Saving...
322 jest teraz niedostępny
or
Saving...
323 jest teraz dostępny
or
Saving...
324 jest blokowany
or
Saving...
325 jest niedostępny
or
Saving...
326 Odblokuj
or
Saving...
327 Blokuj
or
Saving...
328 Jesteś pewny że chcesz usunąć grupę %s ?
or
Saving...
329 Usunąć grupę?
or
Saving...
330 Jesteś pewny że chcesz usunąć kontakt %s ?
or
Saving...
331 Usunąć kontakt?
or
Saving...
332 Błąd urządzenia sieciowego
or
Saving...
333 Zmień nazwę grupy
or
Saving...
334 Wpisz nową nazwę grupy
or
Saving...
335 Pobierz więcej skórek ze strony Wippien
or
Saving...
336 Kliknij na skórce aby pobrać i zainstalować.
or
Saving...
337 Potrzebuję nowego konta Jabber
or
Saving...
338 Posiadam konto Jabber
or
Saving...
339 Testuj konto
or
Saving...
340 Szukaj
or
Saving...
341 Wpisz tutaj swoje Jabber ID (JID). Wippien używa sieci Jabber do sprawdzania obecności - aby powiadomić że jesteś online, aby znać status kontaktów etc.
or
Saving...
342 Jeżeli nie masz JID, powinieneś zarejestrować nowe. Możesz zrobić to poprzez każdy serwer jabber. Możesz otworzyć listę dostępnych klikając na przycisk.
or
Saving...
343 JID
or
Saving...
344 Hasło
or
Saving...
345 Serwer
or
Saving...
346 Port
or
Saving...
347 Proszę klinkąć na `Testuj konto` aby kontynuować
or
Saving...
348 Użyj osłony SSL na porcie 443 (dla GTalk)
or
Saving...
349 O&K
or
Saving...
350 Anuluj
or
Saving...
351 Proszę podać frazę kodującą
or
Saving...
352 Dodaj nowy
or
Saving...
353 Pokaż powiadomienie jeżeli urządzenie sieciowe jest niedostępne.
or
Saving...
354 Wyłącz urzadzenie sieciowe przy wyjściu.
or
Saving...
355 Port UDP dla ruchu pakietów przychodzących i wychodzących. (0 automatyczny wybór)
or
Saving...
356 Adres IP dla urządzenia sieciowego Wippien
or
Saving...
357 Zignoruj. Adres IP będzie ustawiony poza programem
or
Saving...
358 Uzyskane z bazy dostawcy IP, na URL
or
Saving...
359 Użyj statycznego adresu IP
or
Saving...
360 Adres IP
or
Saving...
361 Maska
or
Saving...
362 Status
or
Saving...
363 URL
or
Saving...
364 Opis
or
Saving...
365 Dodaj nowe konto
or
Saving...
366 Usuń konto
or
Saving...
367 Zarejestruj.
or
Saving...
368 Twoje bieżące połączenia 'Instant messaging'
or
Saving...
369 Nazwa użytkownika
or
Saving...
370 Otwórz nowe konto
or
Saving...
371 Prośba o autoryzację
or
Saving...
372 Tak
or
Saving...
373 Nie
or
Saving...
374 Właściwości
or
Saving...
375 Zastosuj na wszystko
or
Saving...
376 Blokuj użytkownika
or
Saving...
377 Czy zezwalasz
or
Saving...
378 aby dodać ciebie do jego listy kontktów?
or
Saving...
379 więcej żądań czekam...
or
Saving...
380 Dodaj Grupę.
or
Saving...
381 Usuń Grupę
or
Saving...
382 Dodaj Kontakt
or
Saving...
383 Dodaj kontakt do grupy
or
Saving...
384 Kontakt JID
or
Saving...
385 Typ Kontaktu
or
Saving...
386 Widoczna nazwa
or
Saving...
387 Zmień nazwę kontaktu
or
Saving...
388 Wprowadź nową nazwę kontaktu
or
Saving...
389 Ustawienia
or
Saving...
390 < Powrót
or
Saving...
391 Loguj komunikację przez Jabber
or
Saving...
392 Loguj komunikację przez gniazdo
or
Saving...
393 Loguj źródłowe rozmowy funkcyjne (może osiągnąć szybko duże rozmiary!)
or
Saving...
394 Kasuj źródłowe logi przy każdym
or
Saving...
395 megabajty
or
Saving...
396 Loguj komunikację VPN przy starcie P2P.
or
Saving...
397 Następujący negocjatorzy mogą być używani.
or
Saving...
398 Zezwól na dodawanie nowych negocjatorów
or
Saving...
399 Różne ustawienia dotyczące okna rozmów.
or
Saving...
400 Czas wiadomości
or
Saving...
401 Pokaż historię wiadomości
or
Saving...
402 Pseudonim
or
Saving...
403 Imię
or
Saving...
404 Nazwisko
or
Saving...
405 Email
or
Saving...
406 Opis
or
Saving...
407 Adres
or
Saving...
408 Adres dodatkowy
or
Saving...
409 Miasto
or
Saving...
410 Region
or
Saving...
411 Kod pocztowy
or
Saving...
412 Kraj
or
Saving...
413 Data Urodzin
or
Saving...
414 Telefon
or
Saving...
415 FAX
or
Saving...
416 Tytuł
or
Saving...
417 Nazwa firmy
or
Saving...
418 Departament
or
Saving...
419 Zezwolono interfejsom na bezpośrednie połączenia.
or
Saving...
420 Zezwól wszysto
or
Saving...
421 Kliknij na pierwszą kolumnę aby zmienić wartości.
or
Saving...
422 Jeżeli wybierzesz wartość 'nie podano', taka sama wartość jest używana w ustawieniu 'wszystkie inne'.
or
Saving...
423 Następujące pliki skórek zostały znalezione
or
Saving...
424 Zastosuj
or
Saving...
425 Aby dodać więcej skórek, możesz wkleić je do podfoldera 'Skin'. Dodaj odpowiedni plik 100x100 PNG dla podglądu.
or
Saving...
426 Więcej skórek
or
Saving...
427 Ustaw z powrotem gdy aktywność zostanie ponownie wykryta.
or
Saving...
428 Czekaj
or
Saving...
429 minut po których włączy się status Oddalony (0=wyłączenie)
or
Saving...
430 minut po których włączy się status Oddalony na dłużej (0=wyłączenie)
or
Saving...
431 minut po których rozłączy (0=wyłączenie)
or
Saving...
432 Opis w trybie Oddalony
or
Saving...
433 Opis w trybie Oddalony na dłużej
or
Saving...
434 Pokazuj Wippien na pasku
or
Saving...
435 Przestaw pulpit kiedy okno Wippien jest wyrównane do krawędzi.
or
Saving...
436 Przyłącz do krawędzi pulpitu
or
Saving...
437 AutoUkrywanie gdy Wippien jest nieaktywny przez
or
Saving...
438 Zawsze na wierzchu
or
Saving...
439 Potwierdź wyjście z aplikacji
or
Saving...
440 Rozłącz kiedy komputer przejdzie w stan Uśpienia/Hibernacji, połącz przy wznowieniu
or
Saving...
441 Zabezpieczenie hasłem
or
Saving...
442 Tylko ustawienia
or
Saving...
443 Wszystko
or
Saving...
444 Folder ustawień (zmiana wymaga restartu Wippien)
or
Saving...
445 Stała lista kontaktów
or
Saving...
446 Usuń wszystkie kontakty lokalne przy uruchomieniu
or
Saving...
447 Usuń wszystkie kontakty lokalne przy połączeniu
or
Saving...
448 Autoryzacja kontaktów
or
Saving...
449 Nigdy nie autoryzuj, odrzucaj prośby o autoryzację
or
Saving...
450 Zawsze pytaj o autoryzację
or
Saving...
451 Zawsze autoryzuj, bez pytania
or
Saving...
452 Automatycznie ustanów VPN przy ruchu w sieci
or
Saving...
453 Automatycznie ustanów VPN przy starcie
or
Saving...
454 Postęp
or
Saving...
455 Włącz rozmowy głosowe
or
Saving...
456 Urządzenie do odtwarzania
or
Saving...
457 Urządzenie do nagrywania
or
Saving...
458 Sprawdź aktualizacje przy starcie Wippien
or
Saving...
459 Sprawdź aktualizacje przy połączeniu
or
Saving...
460 Sprawdź aktualizacje co
or
Saving...
461 Uaktualnij i zrestartuj aplikacje automatycznie
or
Saving...
462 Pokaż wiadomości systemowe otrzymane od uaktualniającego.
or
Saving...
463 Sprawdź teraz
or
Saving...
464 Ustawienia MTU określają maksymalny pakiet UDP jaki może być wysłany do kontaktu. Jeżeli twoje połączenie ma mniejszą wartość MTU niż Wippien, możliwe że kontakt nidgy nie otrzyma dużych pakietów.
or
Saving...
465 Użyj stałego MTU
or
Saving...
466 Autowykrywanie MTU
or
Saving...
467 (ustawienia będą obowiązujące przy ponownym połączeniu)
or
Saving...
468 Dzwięk (zostaw puste - dzwięk domyślny)
or
Saving...
469 Odtwórz
or
Saving...
470 Zdarzenia programu
or
Saving...
471 Ukryj nowy kontakt
or
Saving...
472 Pokaż kontakt
or
Saving...
473 Obecnie ukryte kontaktu
or
Saving...
474 Wszystkie pokazane tutaj kontakty *NIGDY* nie pojawią się w Wippien. Już dla ciebie nie istnieją. W ten sposób będą kompletnie ignorowane.
or
Saving...
475 Ukryj kontakt
or
Saving...
476 Wprowadź kontakt JID
or
Saving...
477 Zezwól na każdy ruch sieciowy
or
Saving...
478 Blokuj każdy ruch sieciowy
or
Saving...
479 Dodaj
or
Saving...
480 Usuń
or
Saving...
481 Domyślna zasada
or
Saving...
482 Obraz awatar
or
Saving...
483 Nazwa
or
Saving...
484 Adres IP
or
Saving...
485 Opis statusu
or
Saving...
486 Ostatnio widziany
or
Saving...
487 Monitor aktywności
or
Saving...
488 Widoczne właściwości kontaktu
or
Saving...
489 Widoczne właściwości kontaktu
or
Saving...
490 bez sortowania
or
Saving...
491 po Nazwie
or
Saving...
492 po JID
or
Saving...
493 po adresie IP (bez adresu IP na dole)
or
Saving...
494 po adresie IP (bez adresu IP na górze)
or
Saving...
495 Sortuj listę kontaktów
or
Saving...
496 Pseudonim w pokojach rozmów
or
Saving...
497 Pokaż dostępne pokoje na następujących bramkach
or
Saving...
498 Kliknij powyżej aby wybrać pokój lub wprowadź własciwości pokoju poniżej.
or
Saving...
499 Nazwa pokoju do utworzenia lub dołączenia
or
Saving...
500 Hasło (puste jeżeli brak)
or
Saving...
501 Bramka
or
Saving...
502 Dołącz lub Stwórz pokój
or
Saving...
503 Blokuj użytkowników przy uruchomieniu
or
Saving...
504 Kopiuj IP
or
Saving...
505 Rozmowa
or
Saving...
506 Rozmowa głosowa
or
Saving...
507 Wyślij Plik
or
Saving...
508 Wyślij Email
or
Saving...
509 Blokuj
or
Saving...
510 Zmień nazwę
or
Saving...
511 Usuń
or
Saving...
512 Właściwości
or
Saving...
513 Dodaj/Usuń Konta
or
Saving...
514 Dodaj/Usuń Kontakty
or
Saving...
515 Dostępny
or
Saving...
516 Oddalony
or
Saving...
517 Gotowy do rozmowy
or
Saving...
518 Nie przeszkadzać
or
Saving...
519 oddalony na dłużej
or
Saving...
520 Niewidoczny
or
Saving...
521 Niedostępny
or
Saving...
522 Zmień obraz
or
Saving...
523 Zmień hasło
or
Saving...
524 Twoje dane
or
Saving...
525 Wprowadź frazę kodującą
or
Saving...
526 Wprowadź hasło
or
Saving...
527 Proszę wprowadzić hasło zabezpieczające
or
Saving...
528 Języki
or
Saving...
529 Ustaw język używany we wszystkich tekstach Wippien.
or
Saving...
530 Nowe języki mogą się pojawiać z czasem.
or
Saving...
531 Następujące języki znaleziono na lokalnym komputerze
or
Saving...
532 Zmień
or
Saving...
533 Ustawienia użyte na lokalnym komputerze
or
Saving...
534 Używany język
or
Saving...
535 Zmiany niepełne. Uruchom ponownie Wippien aby zobaczyć wszystkie zmiany.
or
Saving...
536 Dostępne są nowe języki. Pobrać?
or
Saving...
537 Pokaż powiadomienie jeżeli kontakt stanie się dostępny/niedostępny
or
Saving...
538 Kontakt pisze...
or
Saving...
539 mówi
or
Saving...
540 napisał/a
or
Saving...
541 Możesz użyć swojego konta GMAIL
or
Saving...
542 Przełącz czat głosowy
or
Saving...
543 lokalne echo
or
Saving...
544 UDP port 9913 zajęty
or
Saving...
545 Niezdolny do wysłuchania przychodzących chatów głosowych
or
Saving...
546 Czułość mikrofonu
or
Saving...
547 Mów do mikrofonu i reguluj suwak. Gdy nie mówisz wskaźnik nie powinie się poruszać , a podczas głośnego mówienia powinien osiągać maksymalne wartości .
or
Saving...
548 Rozmowy głosowe prawdopodobnie nie zostały skonfigurowane. Musisz ustawić parametry rozmów głosowych przed pierwszym użyciem .
or
Saving...
549 Zostało włączone
or
Saving...
550 Zostało wyłączone
or
Saving...