<< back to language list

Editing language: Catalan
Download for offline edit: Catalan.txt

Click on red text to edit it inline. It will be automatically inserted into main database.

000 No hi han errors
or
Saving...
001 El sistema no pot trobar el fitxer especificat
or
Saving...
002 El sistema no troba la ruta o directoris especificats
or
Saving...
003 El sistema no pot trobar el fitxer o carpeta especificat
or
Saving...
004 No coincideixen els tipus
or
Saving...
005 No pot crear el fitxer o directori perquè ja existeix
or
Saving...
006 El sistema no pot escriure en el dispositiu indicat
or
Saving...
007 Valor de la propietat no vàlid
or
Saving...
008 Aquesta operació a retornat perque s'ha expirat el temps
or
Saving...
009 Sistema d'operació de sockets interrompuda
or
Saving...
010 Error generic, no té format correcte
or
Saving...
011 S'ha intentat accedir a un socket d'una manera prohibida pels seus permisos d'accés.
or
Saving...
012 El sistema ha detectar una adreça de punter invalida quan intentava accedir al punter
or
Saving...
013 Error genèric, entrada, format.. no vàlids
or
Saving...
014 S'ha introduit un argument invàlid
or
Saving...
015 L'adreça IP proporcionada no és vàlida o el host especificat per la IP no existeix
or
Saving...
016 socket no vàlid o no connectat a distància
or
Saving...
017 L'adreça especificada està en ús
or
Saving...
018 L'adreça especificada no està disponible
or
Saving...
019 La conexió de xarxa no està disponible
or
Saving...
020 La conexió de xarxa no està disponible
or
Saving...
021 La xarxa a la que estaves conectat s'ha reiniciat
or
Saving...
022 S'ha tallat la conexió per la xarxa o per serveis intermedis
or
Saving...
023 La conexió de socket s'ha reestablert
or
Saving...
024 El socket no esta conectat
or
Saving...
025 S'ha tancat la conexió.
or
Saving...
026 La conexió s'ha tancat perque ha trigat molt.
or
Saving...
027 La conexió ha sigut descartada per l'equip remot.
or
Saving...
028 El nom de l'equip es massa llarg.
or
Saving...
029 La conexió al equip remot no esta disponible.
or
Saving...
030 La conexió al equip remot esta inalcanzable.
or
Saving...
031 El sistema remot no està preparat
or
Saving...
032 La versió de Socket actual no està suportat per aquesta versió
or
Saving...
033 Socket API no s'ha inicialitzat
or
Saving...
034 Socket s'ha desconectat
or
Saving...
035 No es troba l'equip
or
Saving...
036 No hi ha memoria suficient per a completar aquesta operació
or
Saving...
037 Tipus de busqueda desconeguda
or
Saving...
038 Argument o métode per la búsqueda desconegut.
or
Saving...
039 Ja ha començat.
or
Saving...
040 El canal ja està inicialitzat
or
Saving...
041 No es pot canviar el canal de configuració si encara s'executa un canal
or
Saving...
042 Massa informació per al Socket. Proveu mes endevant.
or
Saving...
043 La connexió no s'establert.
or
Saving...
044 Tipus d'informació desconegut.(Unknown data type).
or
Saving...
045 Failed to create socket thread.
or
Saving...
046 Tipus de canal desconegut
or
Saving...
047 El paràmetre es invàlid i es canvia l'adreça local.
or
Saving...
048 El canal no es pot crear localment.
or
Saving...
049 El canal no es pot inicialitzar localment.
or
Saving...
050 Canal rebutjat remotament.
or
Saving...
051 Unsupported remote protocol version.
or
Saving...
052 wodVPN not yet started. Use Start first.
or
Saving...
053 Channel ha sigut tancat.
or
Saving...
054 MTU size too large.
or
Saving...
055 MTU size too small.
or
Saving...
056 Invalid socks request.
or
Saving...
057 Invalid password. Does not match remote peer's password.
or
Saving...
058 Local ID not set. It is required for Search method.
or
Saving...
059 Remote ID not set. It is required for Search method.
or
Saving...
060 Cannot bind to specified IP address.
or
Saving...
061 Already performing file transfer.
or
Saving...
062 No es trova fitxer.
or
Saving...
063 Falla al escriure l'arxiu.
or
Saving...
064 Could not open network adapter.
or
Saving...
065 Only one adapter can be used at a time.
or
Saving...
066 Falta la clau de llicencia. Pots no utilitzar aquest component en l'entorn de dessenvolupament.
or
Saving...
067 Error desconegut.
or
Saving...
068 No puc connectar ara mateix. Utilitzeu desconectar abants.
or
Saving...
069 No puc executar, perque no estas conectat
or
Saving...
070 Component ocupat.
or
Saving...
071 No puc canviar aquesta propietat ara mateix, desconnectat avants
or
Saving...
072 Hostname property not set.
or
Saving...
073 Login property not set.
or
Saving...
074 Password property not set.
or
Saving...
075 Invalid XML packet.
or
Saving...
076 Invalid XML packet sequence ID.
or
Saving...
077 Invalid login: %s.
or
Saving...
078 Contact already exists in the collection.
or
Saving...
079 SSL could not be negotiated.
or
Saving...
080 Falla al registrar el nou usuari: %s.
or
Saving...
081 Notificació desconeguda
or
Saving...
082 Fitxer no trobat
or
Saving...
083 Has d'especificar una foto tipus (PNG/JPG/BMP/GIF).
or
Saving...
084 Falla al importar una foto
or
Saving...
085 Altre métode l'està bloquejant
or
Saving...
086 Invalid protocol data received.
or
Saving...
087 No hi ha res per enviar. El tamany del fitxer es 0.
or
Saving...
088 No trobo el contacte
or
Saving...
089 El fitxer transferit falla
or
Saving...
090 Could not write to file.
or
Saving...
091 Checksum of received file is invalid.
or
Saving...
092 Transferencia abortada
or
Saving...
093 Transfer has timed out.
or
Saving...
094 Protocol seleccionat no vàlid
or
Saving...
095 Invalid state. Component already busy.
or
Saving...
096 Name not unique, cannot obtain lock. Please use different UpdaterName.
or
Saving...
097 El métode està cancelat
or
Saving...
098 Falla al executar el programa d'acutalització
or
Saving...
099 La firma del document no es valida
or
Saving...
100 Data no configurada
or
Saving...
101 Falla al registrar COM server.
or
Saving...
102 No troba el servidor la pàgina(error 404)
or
Saving...
103 Tamany del fitxer descarregat erroni
or
Saving...
104 Fitxer de comprovació MD5 invalid després de descarregar
or
Saving...
105 Warning
or
Saving...
106 Offline
or
Saving...
107 Online
or
Saving...
108 Esperant
or
Saving...
109 Disponible per Chat
or
Saving...
110 No molestar
or
Saving...
111 Extended away
or
Saving...
112 Invisible
or
Saving...
113 Demanar per subscripció
or
Saving...
114 Contacte no subscrit
or
Saving...
115 Desconectar desde el servidor
or
Saving...
116 Conectar al servidor
or
Saving...
117 Registrant un nou usuari
or
Saving...
118 Inicialitzant una connexió segura
or
Saving...
119 Enviant dades d'autentificació
or
Saving...
120 Connectat al servidor
or
Saving...
121 Rebrent dades del servidor
or
Saving...
122 Enviant dades al servidor
or
Saving...
123 Executant comands al servidor
or
Saving...
124 Desconectar-se del servidor
or
Saving...
125 Autorització sol·licitada
or
Saving...
126 Configuring Wippien network adapter...
or
Saving...
127 Adapter \"%s\" with address %s conflicts with Wippien's %s. It is possible that Wippien will not be able to send and receive network packets. Please uninstall or disable this adapter.
or
Saving...
128 Adaptador de xarxa desactivat!
or
Saving...
129 Adaptador de xarxa activat!
or
Saving...
130 Wippien network adapter not available. Proceed with IM only?
or
Saving...
131 Wippien must set up adapter IP address using external tool - and requires administrative privileges. Please run Wippien at least once as administrator in order to obtain enough permissions.
or
Saving...
132 Es requereixen privilegis d'administrador
or
Saving...
133 Disconnected
or
Saving...
134 Connected
or
Saving...
135 No pot entregar el missatge
or
Saving...
136 Ha fallat el canviar el password
or
Saving...
137 Descoenctat per les regles d'inactivitat
or
Saving...
138 %s (%d)\r\nMTU: %d\r\nTotal in: %s\r\nTotal out: %s
or
Saving...
139 <&lt; VPN encara no s'establit >&gt;
or
Saving...
140 Reconectem en %d segons.
or
Saving...
141 segons
or
Saving...
142 Sense xarxa
or
Saving...
143 Sortir de Wippien
or
Saving...
144 E&xit
or
Saving...
145 Obrim configuració
or
Saving...
146 &configuració
or
Saving...
147 Mostrar acerca de..
or
Saving...
148 &About
or
Saving...
149 Afegir estat (No disponible,Invisible...)
or
Saving...
150 Add contacts and alien accounts
or
Saving...
151 Sense só
or
Saving...
152 Obrir canal de Chat
or
Saving...
153 Autoritzar als teus amics
or
Saving...
154 Inactiu
or
Saving...
155 Segur que vols sortir?
or
Saving...
156 Estas segur?
or
Saving...
157 El teu password ara esta canviat
or
Saving...
158 Password canviat
or
Saving...
159 Canviar el password de la compte
or
Saving...
160 Si us plau introdueix un nou password
or
Saving...
161 Identity
or
Saving...
162 Tarja d'identificació
or
Saving...
163 Direcció de casa
or
Saving...
164 Direcció de treball
or
Saving...
165 Estas segur que vols esborrar el historial
or
Saving...
166 Esborrar historial?
or
Saving...
167 Enviar
or
Saving...
168 Enviar fitxer
or
Saving...
169 Details
or
Saving...
170 Informació del contacte
or
Saving...
171 Esborrar
or
Saving...
172 Esborrar historial
or
Saving...
173 Mute
or
Saving...
174 Bold
or
Saving...
175 Italic
or
Saving...
176 Subratllar
or
Saving...
177 Insertar enllaç
or
Saving...
178 Disminuir el tamany de la font
or
Saving...
179 Reinicialitzar el tamany de la font
or
Saving...
180 Aumentar tamany de la font
or
Saving...
181 Set Foreground color
or
Saving...
182 Definir color de fons
or
Saving...
183 Emoticons
or
Saving...
184 Nous emoticones poden ser descarregats, els voleu descarregar e instalar?
or
Saving...
185 Nous emoticones
or
Saving...
186 Ara tu pots clickar en el icone d'emoticons per veure els nous instal·lats.
or
Saving...
187 Finalitzat!
or
Saving...
188 Conectat
or
Saving...
189 Conectant
or
Saving...
190 Petició.
or
Saving...
191 Descarregant
or
Saving...
192 Fitxer de configuració
or
Saving...
193 General
or
Saving...
194 Away due to inactivity.
or
Saving...
195 Away for a loooong time.
or
Saving...
196 Permetre
or
Saving...
197 Denegar
or
Saving...
198 No especificat
or
Saving...
199 &Finish
or
Saving...
200 &Següent >
or
Saving...
201 Identity
or
Saving...
202 Please choose your logon information.
or
Saving...
203 Aixó mostra la teva llista d'amics
or
Saving...
204 JID should contain server name, formatted like user@server.com
or
Saving...
205 Invalid logon details
or
Saving...
206 Necessites introduir el teu JID.
or
Saving...
207 Es necessari introduir passwords
or
Saving...
208 Error de Jabber
or
Saving...
209 Incone
or
Saving...
210 Si us plau escull el teu icone
or
Saving...
211 This is usually visible to your contacts.
or
Saving...
212 Xarxa
or
Saving...
213 Please choose your IP address and netmask.
or
Saving...
214 This defines network range to be used by wippien.
or
Saving...
215 Xarxa
or
Saving...
216 Xarxa
or
Saving...
217 Please choose who will be your mediator.
or
Saving...
218 This defines people that mediate P2P connections.
or
Saving...
219 Ultima comprovació
or
Saving...
220 Port
or
Saving...
221 Hostname
or
Saving...
222 Permanent
or
Saving...
223 Temporary
or
Saving...
224 Introduir totes les contes aqui
or
Saving...
225 Tu pots afegir qualsevol compte suportadada per Jabber server (typically ICQ, MSN, etc..)
or
Saving...
226 Estas segur que vols esborrar el contacte '%s'?
or
Saving...
227 Eliminar aquesta compta?
or
Saving...
228 Accounts
or
Saving...
229 Mostrar només la porta d'enllaç
or
Saving...
230 Mostrar tots els serveis
or
Saving...
231 Contactes
or
Saving...
232 Afegir/Treure
or
Saving...
233 Afegir nous contactes
or
Saving...
234 Pots afegir nous contactes de Jabber, ICQ, MSN... contacts
or
Saving...
235 Tots els Fitxers (*.*)\0*\0TXT files (*.txt)\0*.txt\0\0
or
Saving...
236 Tots els Fitxers d'imatge (*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif)\0*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png\0Windows bitmaps (*.bmp)\0*.bmp\0Jpeg files (*.jpg,*.jpeg)\0*.jpeg;*.jpg\0GIF files (*.gif)\0*.gif\0PNG files (*.png)\0*.png\0All Files (*.*)\0*\0\0
or
Saving...
237 System
or
Saving...
238 Logging
or
Saving...
239 Setup log files and debug info.
or
Saving...
240 Especifica la ruta a continuació
or
Saving...
241 Missatges
or
Saving...
242 Oopcions de la finestra de Chat
or
Saving...
243 Per obrir totes les finestres de Chat
or
Saving...
244 Informació general
or
Saving...
245 General information about
or
Saving...
246 Informació personal
or
Saving...
247 Detalls doméstics
or
Saving...
248 Informació profesional
or
Saving...
249 Detalls de treball
or
Saving...
250 all other
or
Saving...
251 address given by mediator
or
Saving...
252 Appearance
or
Saving...
253 Skins
or
Saving...
254 Choose skin from below list.
or
Saving...
255 What will Wippien wear?
or
Saving...
256 .. none ..
or
Saving...
257 Auto Away
or
Saving...
258 Auto away settings.
or
Saving...
259 Determines how will Wippien behave when system is inactive.
or
Saving...
260 System
or
Saving...
261 Basic system messages.
or
Saving...
262 Define Wippien application's behavior.
or
Saving...
263 Voice Chat
or
Saving...
264 Please setup your voice chat devices.
or
Saving...
265 Choose from list below.
or
Saving...
266 <system default>
or
Saving...
267 Contacts basic settings.
or
Saving...
268 Updates
or
Saving...
269 Update definitions.
or
Saving...
270 Define when and how will Wippien update itself.
or
Saving...
271 MTU
or
Saving...
272 Please determine maximum transfer unit.
or
Saving...
273 If some peer doesn't respond to large packets...
or
Saving...
274 Sounds
or
Saving...
275 Setup sounds to be played on various events.
or
Saving...
276 Choose internal ones, or browse for WAV files.
or
Saving...
277 Contacte conectat
or
Saving...
278 Contacte desconectat
or
Saving...
279 Message in
or
Saving...
280 Message out
or
Saving...
281 Error
or
Saving...
282 WAV files (*.wav)\0*.wav\0All Files (*.*)\0*\0\0
or
Saving...
283 Hide
or
Saving...
284 Amagar contactes
or
Saving...
285 Pot amagar alguns contactes
or
Saving...
286 Appearance
or
Saving...
287 Appearance settings.
or
Saving...
288 Define how will Wippien's GUI appear to you.
or
Saving...
289 Sort
or
Saving...
290 Sorts contacts.
or
Saving...
291 Pick one of sort options.
or
Saving...
292 ChatRoom
or
Saving...
293 Browse or create chat rooms. (STILL IN BETA!!)
or
Saving...
294 Specify or browse for a room to join or create new one.
or
Saving...
295 - All gateways -
or
Saving...
296 Porta de servei
or
Saving...
297 Nom de la sala
or
Saving...
298 Firewall
or
Saving...
299 Configurar les regles del firewall
or
Saving...
300 You can set up which ports can be accessed by your contacts.
or
Saving...
301 * All ICMP traffic
or
Saving...
302 But block these ports
or
Saving...
303 But allow these ports
or
Saving...
304 Actualització de Wippien
or
Saving...
305 New version of Wippien is available. Download?
or
Saving...
306 Click here to see what's new.
or
Saving...
307 Your version of Wippien is up-to-date.
or
Saving...
308 Error connecting to remote server.
or
Saving...
309 Download successful. Replace now?
or
Saving...
310 Error en l'actualització de Wippien!
or
Saving...
311 S'ha trobat una nova versió de Wippien, vol substituir?
or
Saving...
312 Nova versió
or
Saving...
313 Estat cambiat:
or
Saving...
314 Dia
or
Saving...
315 Dies
or
Saving...
316 hora
or
Saving...
317 hores
or
Saving...
318 minuts
or
Saving...
319 minuts
or
Saving...
320 Last seen: never
or
Saving...
321 Actualment està desconectat
or
Saving...
322 Ara està desconectat
or
Saving...
323 Ara està conectat
or
Saving...
324 Està Bloquejat
or
Saving...
325 Està Desconectat
or
Saving...
326 Unblock
or
Saving...
327 Block
or
Saving...
328 Are you sure you want to remove group %s
or
Saving...
329 Eliminar grup?
or
Saving...
330 Are you sure you want to remove contact %s
or
Saving...
331 Eliminar contacte?
or
Saving...
332 Adapter error
or
Saving...
333 Renombrar grup
or
Saving...
334 Entra el nou nom del grup
or
Saving...
335 Descarrèga més skins (temes) a la web de Wippien
or
Saving...
336 Fés click al skin (tema) per descarregar-l'ho
or
Saving...
337 Necessito una compta de Jabber
or
Saving...
338 Ja tinc una compta de Jabber
or
Saving...
339 Comprova la disponibilitat
or
Saving...
340 Busca
or
Saving...
341 You should enter your jabber ID (JID) here. Wippien uses Jabber network for presence - to notify your contacts that you're online, to view other contacts etc.
or
Saving...
342 If you don't have JID, you should register for new one. You can do it on any jabber server you wish. There are many public servers available. You can find list of currently open servers by clicking on this button.
or
Saving...
343 JID
or
Saving...
344 Password
or
Saving...
345 Servidor
or
Saving...
346 Port
or
Saving...
347 Please click on 'Test Account' to proceed.
or
Saving...
348 Use SSL wrapper on port 443 (for GTalk)
or
Saving...
349 O&K
or
Saving...
350 &Cancel
or
Saving...
351 Please enter key passphrase
or
Saving...
352 Add &New
or
Saving...
353 Show notification if ethernet adapter is unavailable.
or
Saving...
354 Disconnect adapter on exit
or
Saving...
355 UDP port fort for outoing and incoming packets (0 for auto select)
or
Saving...
356 IP address for Wippien network adapter
or
Saving...
357 Ignore. IP will be set outside of this program.
or
Saving...
358 Obtained from IP provider database, on URL
or
Saving...
359 Use following static address
or
Saving...
360 adreça IP
or
Saving...
361 Màscara de xarxa
or
Saving...
362 Status
or
Saving...
363 URL
or
Saving...
364 Descripció
or
Saving...
365 Add new account
or
Saving...
366 Remove account
or
Saving...
367 Register!
or
Saving...
368 Your current Instant messaging connections
or
Saving...
369 Username
or
Saving...
370 Open new account
or
Saving...
371 Authorization request
or
Saving...
372 &Yes
or
Saving...
373 &No
or
Saving...
374 &Details
or
Saving...
375 &Apply to all
or
Saving...
376 &Block user(s)
or
Saving...
377 Do you allow
or
Saving...
378 to add you to his contact list?
or
Saving...
379 more requests waiting...
or
Saving...
380 Add Group
or
Saving...
381 Remove Group
or
Saving...
382 Add Contact
or
Saving...
383 Put contact to the group
or
Saving...
384 Contact JID
or
Saving...
385 Contact Type
or
Saving...
386 Visible Name
or
Saving...
387 Rename contact
or
Saving...
388 Enter new contact name
or
Saving...
389 Settings
or
Saving...
390 < &Back
or
Saving...
391 Log Jabber communication
or
Saving...
392 Log socket communication
or
Saving...
393 Log raw function calls (may grow quickly!)
or
Saving...
394 Delete raw log on each
or
Saving...
395 megabytes
or
Saving...
396 Log VPN communication on P2P startup
or
Saving...
397 Following mediators can be used
or
Saving...
398 Allow new mediators to be added
or
Saving...
399 Various settings regarding chat window
or
Saving...
400 Timestamp messages
or
Saving...
401 Show message history
or
Saving...
402 Nickname
or
Saving...
403 First name
or
Saving...
404 Last name
or
Saving...
405 Email
or
Saving...
406 Notes
or
Saving...
407 Address
or
Saving...
408 Address Ext.
or
Saving...
409 City
or
Saving...
410 State
or
Saving...
411 ZIP
or
Saving...
412 Country
or
Saving...
413 Birthday
or
Saving...
414 Voice Tel.
or
Saving...
415 Fax
or
Saving...
416 Títol
or
Saving...
417 Nom de la companyia?
or
Saving...
418 Departament
or
Saving...
419 Allowed interfaces for direct connection
or
Saving...
420 Allow All
or
Saving...
421 Click on first column to change values
or
Saving...
422 If you choose 'not specified' value, then same value is used as in 'all other' setting.
or
Saving...
423 Following skin files are found
or
Saving...
424 Aplicar
or
Saving...
425 To add more skins, you can also paste them to 'Skin' subfolder. Add corresponding 100x100 PNG file for preview.
or
Saving...
426 &More skins...
or
Saving...
427 Set back when activity is detected again.
or
Saving...
428 Esperar
or
Saving...
429 minutes before going to away mode (0 = disable)
or
Saving...
430 minutes before going to extended away mode (0 = disable)
or
Saving...
431 minutes before disconnecting (0 = disable)
or
Saving...
432 Auto-Away message
or
Saving...
433 Extended-Away message
or
Saving...
434 Show Wippien in taskbar
or
Saving...
435 Rearrange desktop when Wippien window is aligned to border
or
Saving...
436 Snap to desktop border
or
Saving...
437 Auto hide if Wippien is inactive for
or
Saving...
438 Always on top
or
Saving...
439 Confirm exit from application
or
Saving...
440 Disconnect on computer Sleep/Hibernate, Connect on Resume
or
Saving...
441 Password protect
or
Saving...
442 Settings only
or
Saving...
443 Everything
or
Saving...
444 Settings folder (changing below value requires wippien restart)
or
Saving...
445 Contact list persistance
or
Saving...
446 Delete all local contacts on startup
or
Saving...
447 Delete all local contacts on connect
or
Saving...
448 Contacts subscription authorization
or
Saving...
449 Never authorize
or
Saving...
450 Ask me
or
Saving...
451 Always authorize
or
Saving...
452 Automatically establish VPN on network traffic
or
Saving...
453 Automatically establish VPN on startup
or
Saving...
454 Progress
or
Saving...
455 Enable voice chat
or
Saving...
456 Playback device
or
Saving...
457 Recording device
or
Saving...
458 Check for updates when Wippien starts
or
Saving...
459 Check for updates on Connect
or
Saving...
460 Check for updates each
or
Saving...
461 Update and restart application silently
or
Saving...
462 Show system messages received from updater
or
Saving...
463 &Check now
or
Saving...
464 MTU setting defines maximum UDP packet that can be sent to peers. If your network connection has lower MTU value than wippien, it is possible that peer never receives large packets.
or
Saving...
465 Use fixed MTU
or
Saving...
466 Auto-detect MTU
or
Saving...
467 (will become effective as peers reconnect)
or
Saving...
468 Sound (leave empty for default sound)
or
Saving...
469 &Play
or
Saving...
470 Programar events
or
Saving...
471 Ocultar nous contactes
or
Saving...
472 Mostrar contactes
or
Saving...
473 Currently hidden contacts
or
Saving...
474 All contacts listed here *NEVER* appear in Wippien.. They don't exist for you anymore. This way you can ignore people completely.
or
Saving...
475 Amagar contacte
or
Saving...
476 Enter contact JID
or
Saving...
477 Permetre tot el tràfic
or
Saving...
478 Bloquejar tot el tràfic
or
Saving...
479 &Afegir
or
Saving...
480 &Treure
or
Saving...
481 Regla per defecte
or
Saving...
482 Imatge d'Avatar
or
Saving...
483 Nom
or
Saving...
484 Adreça IP
or
Saving...
485 Text d'estat
or
Saving...
486 Ultima vegada conectat.
or
Saving...
487 Monitor d'activitat.
or
Saving...
488 Detalls visibles
or
Saving...
489 Detalls visibles del contacte
or
Saving...
490 desordenat
or
Saving...
491 per nom
or
Saving...
492 per JID
or
Saving...
493 per IP (sense IP va al final)
or
Saving...
494 per IP (sense IP va al principi)
or
Saving...
495 Ordenar la llista de contactes
or
Saving...
496 Alies per a les sales de xat
or
Saving...
497 Ales disponibles en aquest servidor
or
Saving...
498 Click above to select room, or enter new chat room details below
or
Saving...
499 Sala de xat per crear o unitse
or
Saving...
500 Contrasenya (vuit si no hi ha)
or
Saving...
501 Porta d'enllaç
or
Saving...
502 Afegirse o crear Sala de Chat
or
Saving...
503 Bloquejar usuaris al inicialitzar
or
Saving...
504 &Copiar IP
or
Saving...
505 C&hat
or
Saving...
506 &Voice Chat
or
Saving...
507 Send &File
or
Saving...
508 Send E&mail
or
Saving...
509 &Block
or
Saving...
510 &Rename
or
Saving...
511 &Delete
or
Saving...
512 De&tails
or
Saving...
513 Add/Remove &Accounts
or
Saving...
514 Add/Remove &Contacts
or
Saving...
515 &Online
or
Saving...
516 &Away
or
Saving...
517 Free for &Chat
or
Saving...
518 &Do not Disturb
or
Saving...
519 E&xtended Away
or
Saving...
520 &Invisible
or
Saving...
521 O&ffline
or
Saving...
522 Change &Picture
or
Saving...
523 Change Pa&ssword
or
Saving...
524 Your &Details
or
Saving...
525 Enter Passphrase
or
Saving...
526 Enter password
or
Saving...
527 Please enter protect password
or
Saving...
528 Idiomes
or
Saving...
529 Setup language used in all Wippien texts.
or
Saving...
530 New languages may appear periodically.
or
Saving...
531 Following languages are found as available on local computer
or
Saving...
532 &Canviar
or
Saving...
533 Locale used on local computer
or
Saving...
534 Currently used language
or
Saving...
535 Changes will take affect on 'as needed' basis. You should restart Wippien if you want to see full change.
or
Saving...
536 Nous fitxers de llenguatge estàn disponibles, els vols instal·ar?
or
Saving...
537 Show notification popup window when contact goes online/offline
or
Saving...
538 El contacte està escribint
or
Saving...
539 Diu
or
Saving...
540 dius
or
Saving...
541 Pots utilitzar una compte Gmail aqui
or
Saving...
542 canviar a xat de veu
or
Saving...
543 Local echo
or
Saving...
544 UDP port 9913 busy
or
Saving...
545 No es poden escoltar les trucades que entren al xat de veu.
or
Saving...
546 Sensibilitat del microfon
or
Saving...
547 Talk to your microphone and adjust the slider. There should be no movement on upper activity monitor when you don't speak, and activity monitor should go full when you speak loud.
or
Saving...
548 Voice chat does not seem to be set up. You must configure it before first use. Do it now?
or
Saving...
549 Està habilitat
or
Saving...
550 Esta deshabilitat
or
Saving...