<< back to language list

Editing language: Albanian
Download for offline edit: Albanian.txt

Click on red text to edit it inline. It will be automatically inserted into main database.

000 Nuk ka gabime.
or
Saving...
001 Sistemi nuk mund të gjejë fajlin e caktuar.
or
Saving...
002 Sistemi nuk mund të gjejë path-in e caktuar.
or
Saving...
003 Sistemi nuk mund të gjejë fajlin/folderin e caktuar.
or
Saving...
004 Lloji nuk përputhet.
or
Saving...
005 Nuk mund të krijohet një fajl/folder kur ajo fajl/folder ekziston.
or
Saving...
006 Sistemi nuk mund të shkruajë në pajisjen e caktuar.
or
Saving...
007 Vlerë Invalide e Propërtisë.
or
Saving...
008 Ky operacion u kthye sepse periudha e timeout u skadua.
or
Saving...
009 Ndërprerja e nivelit të sistemit ndërpreu operacionin e socket-it.
or
Saving...
010 Gabim gjenerik për formatin invalid, format i keq.
or
Saving...
011 Një përpjekje është bërë për të hyrë një socket në një mënyrë të ndaluar nga autorizimet e hyrjes së saj.
or
Saving...
012 Sistemi zbuloi një adresë tregues invalide në përpjekje për të përdorur një argument tregues në një telefonatë.
or
Saving...
013 Gabim gjenerik për formatin, hyrjen invalide etj.
or
Saving...
014 Një argument i pavlefshëm është furnizuar.
or
Saving...
015 Adresa IP e dhënë nuk është e vlefshme ose hosti i specifikuar nga IP-ja nuk ekziston.
or
Saving...
016 Socket invalid ose nuk është lidhur në largësi.
or
Saving...
017 Adresa e specifikuar është tashmë në përdorim.
or
Saving...
018 Adresa e specifikuar nuk është në dispozicion.
or
Saving...
019 Rrjeti i lidhur nuk është në dispozicion.
or
Saving...
020 Rrjeti i lidhur nuk është i arritshëm.
or
Saving...
021 Lidhja e rrjetit të lidhur është rivendosur.
or
Saving...
022 Lidhja e tanishme është ndërprerë nga rrjeti ose shërbimet e ndërmjetjme.
or
Saving...
023 Lidhja e tanishme e socket-it është rivendosur.
or
Saving...
024 Socket-i i tanishëm nuk është i lidhur.
or
Saving...
025 Lidhja është mbyllur.
or
Saving...
026 Lidhja aktuale ka timeout.
or
Saving...
027 Lidha e kërkuar është refuzuar nga hosti i largët.
or
Saving...
028 Emri i specifikuar i hostit është tepër e gjatë.
or
Saving...
029 Hosti i largët aktualisht është i padisponueshëm.
or
Saving...
030 Hosti i largët aktualisht është i pakapshëm.
or
Saving...
031 Sistemi i largët nuk është gati.
or
Saving...
032 Versioni aktual i socket-it nuk suportohet nga aplikacioni.
or
Saving...
033 API-ja e socket-it nuk është inicializuar.
or
Saving...
034 Socket-i është shkëputur.
or
Saving...
035 Hosti nuk u gjet.
or
Saving...
036 Nuk ka memorie të mjaftueshëm për të përfunduar këtë operacion.
or
Saving...
037 Lloj i panjohur kërkimi.
or
Saving...
038 Argument i panjohur për metodën e Kërkimit.
or
Saving...
039 Ka filluar.
or
Saving...
040 Kanali tashmë ka filluar.
or
Saving...
041 Nuk mund të ndryshohet instalimi i kanalit kur kanali ka filluar.
or
Saving...
042 Shumë të dhëna në socket. Provoni më vonë.
or
Saving...
043 Lidhja nuk është vendosur.
or
Saving...
044 Lloji i të dhënës është i panjohur.
or
Saving...
045 Është dështuar krijimi i fillit të socket-it.
or
Saving...
046 Lloji i kanalit është i panjohur.
or
Saving...
047 Argument invalide është furnizuar propërtin Local Address.
or
Saving...
048 Kanali nuk mund të krijohet nga ana lokale.
or
Saving...
049 Kanali nuk mund të fillohet nga ana lokale.
or
Saving...
050 Kanali refuzohet nga ana e largët.
or
Saving...
051 Versioni i protokollit të largët është i pa-suportuar.
or
Saving...
052 wodVPN nuk ka filluar akoma. Përdor Start në fillim.
or
Saving...
053 Kanali është mbyllur.
or
Saving...
054 Madhësia e MTU është shumë e madhe.
or
Saving...
055 Madhësia e MTU është shumë e vogël.
or
Saving...
056 Kërkesa e socket-it është invalide.
or
Saving...
057 Kodi është invalid. Nuk përputhet me kodin e përdoruesit të largët.
or
Saving...
058 ID-ja lokale nuk është caktuar. Ajo është e nevojshme për metodën Search.
or
Saving...
059 ID-ja e largët nuk është caktuar. Ajo është e nevojshme për metodën Search.
or
Saving...
060 Nuk mund të lidhet me adresën IP të caktuar.
or
Saving...
061 Tashmë është duke u kryer transferimi i fajlave.
or
Saving...
062 Fajli nuk u gjet.
or
Saving...
063 Dështoi për të shkruajtur faljin.
or
Saving...
064 Përshtatësi i rrjetit nuk mund të hapet.
or
Saving...
065 Vetëm një përshtatës mund të përdoret në të njëjtën kohë.
or
Saving...
066 Çelësi i liçensës po mungon. Ju nuk mund ta përdorni këtë komponent në mjedis dizenjimi.
or
Saving...
067 Gabim i panjohur.
or
Saving...
068 Nuk mund të lidhet në këtë kohë. Përdor Disconnect në fillim.
or
Saving...
069 Nuk mund të ekzekutojë, akoma nuk është lidhur.
or
Saving...
070 Komponenti është i zënë.
or
Saving...
071 Nuk mund të ndryshohet propërtia në këtë kohë. Përdor Disconnect në fillim.
or
Saving...
072 Propërtia e emrit të hostit nuk është caktuar.
or
Saving...
073 Propërtia i login nuk është caktuar.
or
Saving...
074 Propërtia e kodit nuk është caktuar.
or
Saving...
075 Paketa XML është invalide.
or
Saving...
076 ID-ja e sekuencës së paketës XML është invalide.
or
Saving...
077 Login është invalid: %s.
or
Saving...
078 Kontakti tashmë ekziston në koleksion.
or
Saving...
079 SSL-ja nuk mund të negociohet.
or
Saving...
080 Regjistrimi i përdoruesit të ri dështoi: %s.
or
Saving...
081 Njoftim i panjohur.
or
Saving...
082 Fajli nuk u gjet.
or
Saving...
083 Ju duhet të specifikoni llojin e fotos (PNG/JPG/BMP/GIF).
or
Saving...
084 Importimi i fotos dështoi.
or
Saving...
085 Një tjetër metodë bllokimi është në progres.
or
Saving...
086 Të dhëna të pavlefshme protokolli u morrën.
or
Saving...
087 Nuk ka asnjëgjë për të dërguar. Madhësia e fajlit është 0.
or
Saving...
088 Kontakti nuk u gjet.
or
Saving...
089 Transferimi i fajlit dështoi.
or
Saving...
090 Nuk mundi të shkruajë në fajl.
or
Saving...
091 Checksum-i i fajlit të marrë është invalid.
or
Saving...
092 Transferimi u abortua.
or
Saving...
093 Transferimi është në formën timeout.
or
Saving...
094 U zgjodh protokol invalid.
or
Saving...
095 Gjendje invalide. Komponenti është tashmë i zënë.
or
Saving...
096 Emri nuk është unik, nuk mund të ketë kyçime. Ju lutem përdorni ndonjë tjetër EmërUpdatër.
or
Saving...
097 Metoda është anuluar.
or
Saving...
098 Programi updatër dështoi për të filluar.
or
Saving...
099 Nënshkrimi në dokumentin e marrë është invalid.
or
Saving...
100 Data nuk është vënë.
or
Saving...
101 Regjistrimi i servërit COM dështoi.
or
Saving...
102 Faqja nuk u gjet (gabim 404) u kthye nga servëri.
or
Saving...
103 Madhësia e fajlit është invalide pas shkarkimit.
or
Saving...
104 Checksum-i i MD5 është invalid pas shkarkimit.
or
Saving...
105 Kujdes
or
Saving...
106 Jashtë linjës
or
Saving...
107 Në linjë
or
Saving...
108 Tutje
or
Saving...
109 I lirë për të çatuar.
or
Saving...
110 Mos shqetësoni
or
Saving...
111 Tutje për një periudh të zgjatur.
or
Saving...
112 I padukshëm
or
Saving...
113 Duke kërkuar për abonim.
or
Saving...
114 Kontakti nuk është abonuar.
or
Saving...
115 Shkëputur nga servëri.
or
Saving...
116 Duke u lidhur te servëri.
or
Saving...
117 Duke u regjistruar përdoruesi i ri
or
Saving...
118 Duke inicializuar lidhjen e sigurtë
or
Saving...
119 Duke dërguar të dhënat e vertëtimit.
or
Saving...
120 U lidh te servëri
or
Saving...
121 Duke marrë të dhëna nga servëri
or
Saving...
122 Duke dërguar të dhëna te servëri
or
Saving...
123 Duke kryer komandën në servër
or
Saving...
124 Duke dalë nga servëri
or
Saving...
125 Autorizim i kërkuar
or
Saving...
126 Duke konfiguruar përshtatësin e rrjetit Wippien...
or
Saving...
127 Përshtatësi \"%s\" me adresën %s bie ndesh me %s e Wippien-it. Ka mundësi që Wippien nuk do të jetë në gjendje të dërgojë dhe të marrë paketat e rrjetit. Ju lutem ç'instaloni or ç'aktivizoni këtë përshtatës.
or
Saving...
128 Përshtatësi i rrjetit u ç'aktivizua!
or
Saving...
129 Përshtatësi i rrjetit u hap
or
Saving...
130 Përshtatësi i rrjetit Wippien nuk është në dispozicion. Të vazhdojmë vetëm me IM?
or
Saving...
131 Wippien duhet të vendosë adresën IP të përshtatësit duke përdorur mjet të jashtëm - dhe kërkon privilegje administrative. Ju lutem hapni Wippien-in të paktën një here si administrator ne mënyrë që të marri leje të mjaftueshme.
or
Saving...
132 Kërkohet privilegj Admini!
or
Saving...
133 U shkëput
or
Saving...
134 U lidh
or
Saving...
135 Nuk mundi të dërgojë mesazhin.
or
Saving...
136 Ndryshimi i kodit dështoi
or
Saving...
137 U shkëput për shkak të aktivitetit të paktë.
or
Saving...
138 %s (%d)\r\nMTU: %d\r\nTotal brenda: %s\r\nTotal jashtë: %s
or
Saving...
139 <&lt; VPN nuk është vendosur akoma >&gt;
or
Saving...
140 Ri-lidh në %d sekonda.
or
Saving...
141 sekonda
or
Saving...
142 Nuk ka rrjet
or
Saving...
143 Mbyll Wippien
or
Saving...
144 D&il
or
Saving...
145 Hap opsionet
or
Saving...
146 &Opsionet
or
Saving...
147 Trego TabelënRrethNesh
or
Saving...
148 &Rreth Nesh
or
Saving...
149 Vini statusin tuaj (Tutje,I Padukshëm...)
or
Saving...
150 Shtoni kontakte dhe llogari të huaja
or
Saving...
151 Hiqeni tingullin
or
Saving...
152 Hapni dhomë çati
or
Saving...
153 Autorizoni shokët tuaj
or
Saving...
154 Jo aktiv
or
Saving...
155 Vërtet doni të mbyllni Wippien-in?
or
Saving...
156 A jeni të sigurtë?
or
Saving...
157 Kodi juaj është tani i ndryshuar.
or
Saving...
158 Kodi u ndryshua.
or
Saving...
159 Ndryshoni kodin e llogarisë
or
Saving...
160 Ju lutem fusni kodin tuaj të ri
or
Saving...
161 Identiteti
or
Saving...
162 Karta ID
or
Saving...
163 Adresa e Shtëpisë
or
Saving...
164 Adresa e Punës
or
Saving...
165 A jeni të sigurt që doni të fshini historinë?
or
Saving...
166 Do të fshini historinë?
or
Saving...
167 Dërgoni
or
Saving...
168 Dërgoni fajl
or
Saving...
169 Detajet
or
Saving...
170 Informacioni i kontaktit
or
Saving...
171 Pastroni
or
Saving...
172 Pastroni historinë
or
Saving...
173 Heshtni
or
Saving...
174 Spikatje e zezë
or
Saving...
175 Italike
or
Saving...
176 Nënvizim
or
Saving...
177 Fusni URL
or
Saving...
178 Zvogëloni madhësinë e kompletit të gërmave
or
Saving...
179 Rivendosni madhësinë e kompletit të gërmave
or
Saving...
180 Zmadhoni madhësinë e kompletit të gërmave
or
Saving...
181 Vendosni ngjyrën e sfondit të parë
or
Saving...
182 Vendosni ngjyrën e sfondit të pasëm
or
Saving...
183 IkonEmocionet
or
Saving...
184 IkonEmocione të reja do të shkarkohen dhe instalohen. Të vazhdojmë?
or
Saving...
185 IkonEmocione të reja
or
Saving...
186 Ju tani mund të klikoni në butonin IkonEmocion përsëri për të parë IkonEmocionin e ri të instaluar.
or
Saving...
187 U bë!
or
Saving...
188 Kontakti
or
Saving...
189 Duke u lidhur
or
Saving...
190 Duke porositur
or
Saving...
191 Duke shkarkuar
or
Saving...
192 Fajli i konfigurimit
or
Saving...
193 I përgjithshëm
or
Saving...
194 Tutje për shkak të aktivitetit të ulët
or
Saving...
195 Tutje për një kohë shuuuuuuuuumë të gjatë
or
Saving...
196 lejo
or
Saving...
197 refuzo
or
Saving...
198 jo i specifikuar
or
Saving...
199 &Mbaro
or
Saving...
200 &Tjetra
or
Saving...
201 Identiteti
or
Saving...
202 Ju lutem zgjidhni informacionin tuaj të login-it.
or
Saving...
203 Kjo është treguar në listën e shokut tuaj.
or
Saving...
204 JID duhet të përmbajë emrin e servërit, shkruajtur si përdoruesi@servër.com
or
Saving...
205 Detajet e login-it janë invalide.
or
Saving...
206 Ju duhet të fusni JID-in tuaj.
or
Saving...
207 Ju duhet të fusni kodin tuaj.
or
Saving...
208 Gabim i Jabber-it
or
Saving...
209 Ikona
or
Saving...
210 Ju lutem zgjidhni ikonën tuaj.
or
Saving...
211 Kjo është zakonisht i dukshëm për kontaktet tuaja.
or
Saving...
212 Rrjeti
or
Saving...
213 Ju lutem zgjidhni adresën tuaj IP dhe netmask-un.
or
Saving...
214 Kjo përcakton shtrirjen e rrjetit për t'u përdorur nga Wippien-i.
or
Saving...
215 Rrjeti
or
Saving...
216 Ndërmjetësi
or
Saving...
217 Ju lutem zgjidhni kush do të jetë ndërmjetësi juaj.
or
Saving...
218 Kjo përcakton njerëzit që ndërmjetësojnë lidhjet P2P.
or
Saving...
219 Kontrolli i fundit
or
Saving...
220 Porta
or
Saving...
221 Emri i hostit
or
Saving...
222 I përhershëm
or
Saving...
223 I përkohshëm
or
Saving...
224 Fusni të gjithë llogaritë tuaj këtu.
or
Saving...
225 Ju mund të shtoni ndonjë nga llogaritë suportuar nga servëri juaj i Jabber-it (zakonisht ICQ, MSN, etj..)
or
Saving...
226 Jeni të sigurt që doni të fshini llogarinë '%s'?
or
Saving...
227 Ta fshijmë llogarinë e regjistruar?
or
Saving...
228 Llogaritë
or
Saving...
229 Trego vetëm hyrjet
or
Saving...
230 Trego të gjithë shërbimet
or
Saving...
231 Kontaktet
or
Saving...
232 Shtoni/Hiqni
or
Saving...
233 Gjeni kontakte të reja.
or
Saving...
234 Ju mund të shtoni kontakte të reja Jabber, ICQ, MSN...
or
Saving...
235 Të gjithë Fajlat (*.*)\0*\0TXT fajlat (*.txt)\0*.txt\0\0
or
Saving...
236 Të gjithë fajlat e figurave (*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif)\0*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png\0bitmapet e Windows-it (*.bmp)\0*.bmp\0Jpeg files (*.jpg,*.jpeg)\0*.jpeg;*.jpg\0GIF fajlat (*.gif)\0*.gif\0PNG fajlat (*.png)\0*.png\0Të gjithë fajlat (*.*)\0*\0\0
or
Saving...
237 Sistemi
or
Saving...
238 Logimi
or
Saving...
239 Vendosni fajlat log dhe infon e debug-ut.
or
Saving...
240 Specifikoni shtigjet më poshtë
or
Saving...
241 Mesazhet
or
Saving...
242 Opsionet e dritares së çatit.
or
Saving...
243 Për të gjithë dritaret e hapura të çatit.
or
Saving...
244 Informacion i përgjithshëm
or
Saving...
245 Rreth informacionit të përgjithshëm
or
Saving...
246 Informacioni personal
or
Saving...
247 Detajet e shtëpise për
or
Saving...
248 Informacioni i biznesit
or
Saving...
249 Detajet e punës për
or
Saving...
250 të gjithë të tjera
or
Saving...
251 address given by mediator
or
Saving...
252 Appearance
or
Saving...
253 Skins
or
Saving...
254 Choose skin from below list.
or
Saving...
255 What will Wippien wear?
or
Saving...
256 .. none ..
or
Saving...
257 Auto Away
or
Saving...
258 Auto away settings.
or
Saving...
259 Determines how will Wippien behave when system is inactive.
or
Saving...
260 System
or
Saving...
261 Basic system messages.
or
Saving...
262 Define Wippien application's behavior.
or
Saving...
263 Voice Chat
or
Saving...
264 Please setup your voice chat devices.
or
Saving...
265 Choose from list below.
or
Saving...
266 <system default>
or
Saving...
267 Contacts basic settings.
or
Saving...
268 Updates
or
Saving...
269 Update definitions.
or
Saving...
270 Define when and how will Wippien update itself.
or
Saving...
271 MTU
or
Saving...
272 Please determine maximum transfer unit.
or
Saving...
273 If some peer doesn't respond to large packets...
or
Saving...
274 Sounds
or
Saving...
275 Setup sounds to be played on various events.
or
Saving...
276 Choose internal ones, or browse for WAV files.
or
Saving...
277 Contact online
or
Saving...
278 Contact offline
or
Saving...
279 Message in
or
Saving...
280 Message out
or
Saving...
281 Error
or
Saving...
282 WAV files (*.wav)\0*.wav\0All Files (*.*)\0*\0\0
or
Saving...
283 Hide
or
Saving...
284 Hide contacts.
or
Saving...
285 You can hide some contacts from your sight.
or
Saving...
286 Appearance
or
Saving...
287 Appearance settings.
or
Saving...
288 Define how will Wippien's GUI appear to you.
or
Saving...
289 Sort
or
Saving...
290 Sorts contacts.
or
Saving...
291 Pick one of sort options.
or
Saving...
292 ChatRoom
or
Saving...
293 Browse or create chat rooms. (STILL IN BETA!!)
or
Saving...
294 Specify or browse for a room to join or create new one.
or
Saving...
295 - All gateways -
or
Saving...
296 Service gateway
or
Saving...
297 Room name
or
Saving...
298 Firewall
or
Saving...
299 Set up firewall rules.
or
Saving...
300 You can set up which ports can be accessed by your contacts.
or
Saving...
301 * All ICMP traffic
or
Saving...
302 But block these ports
or
Saving...
303 But allow these ports
or
Saving...
304 Wippien update
or
Saving...
305 New version of Wippien is available. Download?
or
Saving...
306 Click here to see what's new.
or
Saving...
307 Your version of Wippien is up-to-date.
or
Saving...
308 Error connecting to remote server.
or
Saving...
309 Download successful. Replace now?
or
Saving...
310 Wippien update error!
or
Saving...
311 New version of Wippien found localy. Replace?
or
Saving...
312 New version
or
Saving...
313 Status changed:
or
Saving...
314 day
or
Saving...
315 days
or
Saving...
316 hour
or
Saving...
317 hours
or
Saving...
318 minute
or
Saving...
319 minutes
or
Saving...
320 Last seen: never
or
Saving...
321 is currently offline
or
Saving...
322 is now offline
or
Saving...
323 is now online
or
Saving...
324 is blocked
or
Saving...
325 is offline
or
Saving...
326 Unblock
or
Saving...
327 Block
or
Saving...
328 Are you sure you want to remove group %s
or
Saving...
329 Remove group?
or
Saving...
330 Are you sure you want to remove contact %s
or
Saving...
331 Remove contact?
or
Saving...
332 Adapter error
or
Saving...
333 Rename group
or
Saving...
334 Enter new group name
or
Saving...
335 Download more skins from Wippien website
or
Saving...
336 Click on the skin to download and install it.
or
Saving...
337 I need new Jabber account
or
Saving...
338 I have existing Jabber account
or
Saving...
339 &Test Account
or
Saving...
340 &Search
or
Saving...
341 You should enter your jabber ID (JID) here. Wippien uses Jabber network for presence - to notify your contacts that you're online, to view other contacts etc.
or
Saving...
342 If you don't have JID, you should register for new one. You can do it on any jabber server you wish. There are many public servers available. You can find list of currently open servers by clicking on this button.
or
Saving...
343 JID
or
Saving...
344 Password
or
Saving...
345 Server
or
Saving...
346 Port
or
Saving...
347 Please click on 'Test Account' to proceed.
or
Saving...
348 Use SSL wrapper on port 443 (for GTalk)
or
Saving...
349 O&K
or
Saving...
350 &Cancel
or
Saving...
351 Please enter key passphrase
or
Saving...
352 Add &New
or
Saving...
353 Show notification if ethernet adapter is unavailable.
or
Saving...
354 Disconnect adapter on exit
or
Saving...
355 UDP port fort for outoing and incoming packets (0 for auto select)
or
Saving...
356 IP address for Wippien network adapter
or
Saving...
357 Ignore. IP will be set outside of this program.
or
Saving...
358 Obtained from IP provider database, on URL
or
Saving...
359 Use following static address
or
Saving...
360 IP address
or
Saving...
361 Netmask
or
Saving...
362 Status
or
Saving...
363 URL
or
Saving...
364 Description
or
Saving...
365 Add new account
or
Saving...
366 Remove account
or
Saving...
367 Register!
or
Saving...
368 Your current Instant messaging connections
or
Saving...
369 Username
or
Saving...
370 Open new account
or
Saving...
371 Authorization request
or
Saving...
372 &Yes
or
Saving...
373 &No
or
Saving...
374 &Details
or
Saving...
375 &Apply to all
or
Saving...
376 &Block user(s)
or
Saving...
377 Do you allow
or
Saving...
378 to add you to his contact list?
or
Saving...
379 more requests waiting...
or
Saving...
380 Add Group
or
Saving...
381 Remove Group
or
Saving...
382 Add Contact
or
Saving...
383 Put contact to the group
or
Saving...
384 Contact JID
or
Saving...
385 Contact Type
or
Saving...
386 Visible Name
or
Saving...
387 Rename contact
or
Saving...
388 Enter new contact name
or
Saving...
389 Settings
or
Saving...
390 < &Back
or
Saving...
391 Log Jabber communication
or
Saving...
392 Log socket communication
or
Saving...
393 Log raw function calls (may grow quickly!)
or
Saving...
394 Delete raw log on each
or
Saving...
395 megabytes
or
Saving...
396 Log VPN communication on P2P startup
or
Saving...
397 Following mediators can be used
or
Saving...
398 Allow new mediators to be added
or
Saving...
399 Various settings regarding chat window
or
Saving...
400 Timestamp messages
or
Saving...
401 Show message history
or
Saving...
402 Nickname
or
Saving...
403 First name
or
Saving...
404 Last name
or
Saving...
405 Email
or
Saving...
406 Notes
or
Saving...
407 Address
or
Saving...
408 Address Ext.
or
Saving...
409 City
or
Saving...
410 State
or
Saving...
411 ZIP
or
Saving...
412 Country
or
Saving...
413 Birthday
or
Saving...
414 Voice Tel.
or
Saving...
415 Fax
or
Saving...
416 Title
or
Saving...
417 Company name
or
Saving...
418 Department
or
Saving...
419 Allowed interfaces for direct connection
or
Saving...
420 Allow All
or
Saving...
421 Click on first column to change values
or
Saving...
422 If you choose 'not specified' value, then same value is used as in 'all other' setting.
or
Saving...
423 Following skin files are found
or
Saving...
424 Apply
or
Saving...
425 To add more skins, you can also paste them to 'Skin' subfolder. Add corresponding 100x100 PNG file for preview.
or
Saving...
426 &More skins...
or
Saving...
427 Set back when activity is detected again.
or
Saving...
428 Wait
or
Saving...
429 minutes before going to away mode (0 = disable)
or
Saving...
430 minutes before going to extended away mode (0 = disable)
or
Saving...
431 minutes before disconnecting (0 = disable)
or
Saving...
432 Auto-Away message
or
Saving...
433 Extended-Away message
or
Saving...
434 Show Wippien in taskbar
or
Saving...
435 Rearrange desktop when Wippien window is aligned to border
or
Saving...
436 Snap to desktop border
or
Saving...
437 Auto hide if Wippien is inactive for
or
Saving...
438 Always on top
or
Saving...
439 Confirm exit from application
or
Saving...
440 Disconnect on computer Sleep/Hibernate, Connect on Resume
or
Saving...
441 Password protect
or
Saving...
442 Settings only
or
Saving...
443 Everything
or
Saving...
444 Settings folder (changing below value requires wippien restart)
or
Saving...
445 Contact list persistance
or
Saving...
446 Delete all local contacts on startup
or
Saving...
447 Delete all local contacts on connect
or
Saving...
448 Contacts subscription authorization
or
Saving...
449 Never authorize
or
Saving...
450 Ask me
or
Saving...
451 Always authorize
or
Saving...
452 Automatically establish VPN on network traffic
or
Saving...
453 Automatically establish VPN on startup
or
Saving...
454 Progress
or
Saving...
455 Enable voice chat
or
Saving...
456 Playback device
or
Saving...
457 Recording device
or
Saving...
458 Check for updates when Wippien starts
or
Saving...
459 Check for updates on Connect
or
Saving...
460 Check for updates each
or
Saving...
461 Update and restart application silently
or
Saving...
462 Show system messages received from updater
or
Saving...
463 &Check now
or
Saving...
464 MTU setting defines maximum UDP packet that can be sent to peers. If your network connection has lower MTU value than wippien, it is possible that peer never receives large packets.
or
Saving...
465 Use fixed MTU
or
Saving...
466 Auto-detect MTU
or
Saving...
467 (will become effective as peers reconnect)
or
Saving...
468 Sound (leave empty for default sound)
or
Saving...
469 &Play
or
Saving...
470 Program events
or
Saving...
471 Hide new contact
or
Saving...
472 Unhide contact
or
Saving...
473 Currently hidden contacts
or
Saving...
474 All contacts listed here *NEVER* appear in Wippien.. They don't exist for you anymore. This way you can ignore people completely.
or
Saving...
475 Hide contact
or
Saving...
476 Enter contact JID
or
Saving...
477 Allow all traffic
or
Saving...
478 Block all traffic
or
Saving...
479 &Add
or
Saving...
480 &Remove
or
Saving...
481 Default rule
or
Saving...
482 Avatar picture
or
Saving...
483 Name
or
Saving...
484 IP address
or
Saving...
485 Status text
or
Saving...
486 Last online time
or
Saving...
487 Activity Monitor
or
Saving...
488 Visible details
or
Saving...
489 Contact's visible details
or
Saving...
490 unsorted
or
Saving...
491 By name
or
Saving...
492 By JID
or
Saving...
493 by IP (without IP goes bottom)
or
Saving...
494 by IP (without IP goes top)
or
Saving...
495 Sort contact list
or
Saving...
496 Nickname for chatrooms
or
Saving...
497 Show available rooms on following gateways
or
Saving...
498 Click above to select room, or enter new chat room details below
or
Saving...
499 Room name to create or join
or
Saving...
500 Password (empty if none)
or
Saving...
501 Gateway
or
Saving...
502 Join or Create room
or
Saving...
503 Block users at startup
or
Saving...
504 &Copy IP
or
Saving...
505 C&hat
or
Saving...
506 &Voice Chat
or
Saving...
507 Send &File
or
Saving...
508 Send E&mail
or
Saving...
509 &Block
or
Saving...
510 &Rename
or
Saving...
511 &Delete
or
Saving...
512 De&tails
or
Saving...
513 Add/Remove &Accounts
or
Saving...
514 Add/Remove &Contacts
or
Saving...
515 &Online
or
Saving...
516 &Away
or
Saving...
517 Free for &Chat
or
Saving...
518 &Do not Disturb
or
Saving...
519 E&xtended Away
or
Saving...
520 &Invisible
or
Saving...
521 O&ffline
or
Saving...
522 Change &Picture
or
Saving...
523 Change Pa&ssword
or
Saving...
524 Your &Details
or
Saving...
525 Enter Passphrase
or
Saving...
526 Enter password
or
Saving...
527 Please enter protect password
or
Saving...
528 Languages
or
Saving...
529 Setup language used in all Wippien texts.
or
Saving...
530 New languages may appear periodically.
or
Saving...
531 Following languages are found as available on local computer
or
Saving...
532 &Change
or
Saving...
533 Locale used on local computer
or
Saving...
534 Currently used language
or
Saving...
535 Changes will take affect on 'as needed' basis. You should restart Wippien if you want to see full change.
or
Saving...
536 New language files available. Download?
or
Saving...
537 Show notification popup window when contact goes online/offline
or
Saving...
538 Contact is typing...
or
Saving...
539 says
or
Saving...
540 said
or
Saving...
541 You can use your GMAIL account here.
or
Saving...
542 Toggle voice chat
or
Saving...
543 Local echo
or
Saving...
544 UDP port 9913 busy
or
Saving...
545 Unable to listen for incoming voice chat
or
Saving...
546 Microphone sensitivity
or
Saving...
547 Talk to your microphone and adjust the slider. There should be no movement on upper activity monitor when you don't speak, and activity monitor should go full when you speak loud.
or
Saving...
548 Voice chat does not seem to be set up. You must configure it before first use. Do it now?
or
Saving...
549 has enabled
or
Saving...
550 has disabled
or
Saving...